Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lungelæge: KOL og astma-revurdering er forvirrende og vag

Medicintilskudsnævnet har siden 2014 arbejdet på en revurdering af tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL og har nu endelig færdiggjort sin anbefaling til Lægemiddelstyrelsen.

Resultatet af revurderingen får en blandet modtagelse fra medlem af Dansk Lungemedicinsk Selskab, Anders Løkke. Han mener bl.a., at det er problematisk for de praktiserende læger at gennemskue anbefalingerne, som flere steder er forvirrende og temmelig vage.

Han mener også, at noget af revurderingen bygger på misforståelser.

Den længe ventede anbefaling til Lægemiddelstyrelsen fra Medicintilskudsnævnet inkluderer alle lægemidler i ATC-gruppe R03, som er godkendt til markedsføring i Danmark, ligesom indstillingen omfatter alle styrker og pakningsstørrelser af de pågældende lægemidler.

Nævnet peger blandt andet på overforbruget af inhalationssteroider til denne patientgruppe – blandt andet skriver tilskudsnævnet i indstillingen:

”Det er vores erfaring fra vores kliniske hverdag, at især mange patienter med KOL ikke behandles i overensstemmelse med behandlingsvejledningerne. Mange patienter med KOL overbehandles med ICS, men ICS bør kun anvendes til patienter i GOLD gruppe C og D, der ikke kan behandles tilstrækkelig med LAMA og/eller LABA.”

Desuden fremhæver tilskudsnævnet en analyse foretaget af Sundhedsdatastyrelsen, der viser, at blandt borgere med KOL behandles 70 procent med ICS.

På den baggrund anbefaler Medicintilskudsnævnet, at tilskuddet til kombinationerne af LABA og ICS klausuleres til patienter med astma eller KOL-patienter med astmatisk komponent, som ikke kan behandles med ICS alene samt til visse patienter med KOL i GOLD gruppe C og D.

Overlæge og lungemediciner på Århus Universitetshospital og medlem af Dansk Lungemedicinsk Selskab, Anders Løkke, understreger i den forbindelse, at der er studier på vej, som peger på, at ICS rent faktisk er en god behandling af mange patienter med KOL.

”Ydermere kan man ifølge den nye GOLD-vejledning ikke længere konkludere, at det udelukkende er patienter i gruppe C og D, at der er behov for behandling af inhalationssteroid,” understreger lungemedicineren.

Helt generelt har overlægen ikke meget til overs for Medicintilskudsnævnets indstilling, da han mener, den forvirrer mere, end den gør godt.

”Det har til tider været en uhensigtsmæssig proces, da Medicintilskudsnævnet ikke i tilstrækkeligt omfang har taget de høringssvar, de har fået, til indtægt. Fra Dansk Lungemedicinsk Selskab har vi peget på flere faldgruber i deres fire eksempler på revurderinger,” pointerer Anders Løkke, som godt kan bakke op om prisreduktionen, der er kommet ud af processen, fordi den er god for både patienter og sundhedsvæsenet, men noget andet i indstillingen har han svært ved at finde samme begejstring for.

”Jeg tror, det bliver problematisk for de praktiserende læger at gennemskue anbefalingerne, der flere steder er både forvirrende og temmelig vage, ligesom de ikke tager hensyn til, hvor langt henne i sygdommen, patienten bliver diagnosticeret,” understreger Anders Løkke og peger på, at flere patienter risikerer at blive underbehandlede på baggrund af anbefalingen.

Medicintilskudsnævnets øvrige anbefalinger

Medicintilskudsnævnet anbefaler videre, at de korttidsvirkende antikolinergika (SAMA) samt kombinationerne af korttidsvirkende beta-2-agonist (SABA) og SAMA kun bør bruges til de patienter, der ikke kan behandles med en SABA alene.

Tilsvarende anbefaler tilskudsnævnet, at kombinationerne af en langtidsvirkende muskarin antagonister (LAMA) og en langtidsvirkende beta-2-agonister (LABA) kun bør bruges, hvis patienten ikke kan behandles med den ene slags medicin alene. Derfor anbefaler Medicintilskudsnævnet, at tilskuddet til disse grupper af medicin klausuleres.

Men denne anbefaling hviler ifølge Anders Løkke på en misforståelse:

”Der er mange i patienter med KOL, som først påbegynder behandling langt henne i sygdommen, hvor de kan have mange symptomer og/eller forværringer, hvorfor behandling med både LAMA og LABA kan være hensigtsmæssig at starte med,” påpeger Anders Løkke.

Indenfor gruppen af LABA er der prisforskelle og tilskudsnævnet anbefaler, at tilskuddet til de dyrere LABA klausuleres til de patienter, der ikke kan behandles med en af de billigere LABA med generelt tilskud.

Inhalationsdevices bør skiftes efter pris

Tilskudsnævnet mener endvidere ikke, at der er grund til at anbefale ét inhalationsdevice frem for et andet og vurderer, at langt hovedparten af patienterne kan skifte fra ét device til et andet – igen møder anbefalingen modstand fra overlægen:

”Det er ikke ligetil at skifte device for denne patientgruppe – snarere tvært imod,” understreger Anders Løkke og peger på, at han møder en lang række af denne type patienter i sin stilling som lungemediciner.

Ydermere anbefaler Medicintilskudsnævnet, at de orale beta-2-agonister ikke har generelt tilskud, da lægerne bør bruge inhalationsbehandling. Derudover har de orale beta-2-agonister flere bivirkninger end inhalationsbehandling. 

Hvordan anbefalingerne reelt ender med at blive, må vi væbne os med tålmodighed for at få svar på - nu skal Lægemiddelstyrelsen se på Medicintilskudsnævnets anbefalinger og herefter træffe afgørelse om fremtidige tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL.

Læs Medicintilskudsnævnets anbefalinger på www.laegemiddelstyrelsen.dk

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift