Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

GSK-studie: ICS nedbringer antallet af eksacerbationer

Resultaterne fra GlaxoSmithKlines IMPACT studie viser, at brug af inhalationssteroider i behandlingen af patienter med KOL medfører en signifikant reduktion i antallet af eksacerbationer.

Forskningsresultaterne fra GlaxoSmithKlines (GSK) seneste studie IMPACT er netop offentliggjort i New England Journal of Medicine. Blandt de centrale resultater er det faktum, at brugen af inhalationssteroider i behandlingen af patienter med KOL kan nedbringe antallet af exacerbationer, som 29 procent af patienterne oplever jævnligt.

I forsøget har man inddelt deltagerne i tre grupper med forskellige typer af behandling. Den første gruppe fik LABA/LAMA og altså ingen steroid, den næste gruppe fik LABA/ICS, mens tredje deltagergruppe blev behandlet med GSKs forholdsvis nye tripleinhalator, der indeholder en kombination af langtidsvirkende antikolinergikum (LAMA), langtidsvirkende sympatomimetikum (LABA) og syntetisk glukokortikoid (ICS). I sammenligningen har forskerne kigget efter, hvilken af de tre kombinationer, der er bedst til at forebygge exacerbationer hos deltagerne, som alle var patienter med daglige symptomer og med tendens til årlige exacerbationer.

Henover et år fulgte forskerne deltagerne og registrerede eventuelle forværringer, ligesom de holdt øje med deres lungefunktion, mulige bivirkninger, behov for ekstra medicin mm.

Men hovedformålet var at afklare, hvilken af de tre kombinationer, der er bedst til at forebygge exacerbationer hos patienterne. 

En kombination med inhalationssteroider virker bedst mod exacerbationer

Studiet viste, at når man brugte triplebehandlingen Trelegy Ellipta med LABA/LAMA/ICS i behandlingen af patienter med daglige symptomer og tendens til hyppige exacerbationer, var risikoen for netop exacerbationer signifikant lavere end ved de øvrige behandlinger. Forskerne fandt ligeledes, at ICS/LABA var næstbedste valg, mens kombinationen LABA/LAMA klarede sig dårligst i forsøget.

Studiet har flere resultater, der endnu ikke er færdiganalyseret, men data antyder, at de patienter der ikke får inhalationssteroid har en dårligere overlevelse, da mortaliteten var højere hos patientgruppen, der fik LABA/LAMA i forsøget end hos de øvrige to grupper.

I Danmark fører flere end en femtedel af eksacerbationer til hospitalsindlæggelse, og der registreres årligt omtrent 25.000 akutte indlæggelser med KOL som hoveddiagnose. Hvert år dør 3.300 personer af KOL i Danmark, og dødeligheden af KOL er højere her i landet end i noget andet europæiske land ifølge Sundhedsstyrelsens Sygdomsbyrden i Danmark (2015).

Det anslås, at omtrent 400.000 danskere har KOL, hvoraf de 270.000 skønnes af have klinisk betydende KOL, mens det bare er ca. 125.000 af disse, der er i behandling. Blandt de resterende tager en del ikke medicin for sygdommen, fordi de har en ganske mild variant, mens en stor del af de KOL-ramte slet ikke ved, de er syge, da de endnu ikke er blevet diagnosticeret. 

Om IMPACT

  • Studiet er et internationalt studie, der omfatter 10.355 deltagere fra 37 lande, herunder 90 deltagere fra Danmark.
  • Læger har indtil nu haft adgang til flere behandlingsmuligheder til patienter med svære KOL symptomer, men det er første gang behandlingsformerne bliver sammenlignet på denne måde.
  • For første gang har det været muligt at sammenligne tre kategorier af behandlingsmolekuler direkte, da de alle er blevet administreret ved hjælp af samme inhalator.
  • Studiets primære effektmål er eksacerbationer. Der er også blevet målt på lungefunktion og livskvalitet.
  • Målet med studiet er at forenkle og forbedre behandlingsmulighederne for KOL ved at bidrage med dokumentation for hvilken behandlingsform, der egner sig bedst til behandlingen af KOL patienter med svære symptomer. 

/Kilde: GSK samt Professor, overlæge, dr.med., speciallæge i lungemedicinske sygdomme og intern medicin Peter Lange.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift