Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Arnuity Ellipta er netop i USA godkendt til små børn

De amerikanske myndigheder har netop godkendt GSKs Arnuity Ellipta til behandling af astma hos børn helt ned til femårs alderen.

Tilbage i 2014 blev Arnuity Ellipa godkendt til behandling af astmapatienter ned til 12 år. I maj udvidede de amerikanske sundhedsmyndigheder aldersrestriktionen, således at præparatet nu kan bruges hos patienter med astma helt ned til 5 års alderen. 

Ellipta-inhalator indeholder en kortikosteroid, med det aktive stof fluticasone, som bruges til daglig vedligeholdelsesbehandling af astma, mens selve beholderen, der opbevarer medikamentet, er en inhalator, der er nem at bruge – også for yngre børn. 

GSKs ansøgning om at tilbyde præparatet til en yngre aldersgruppe blev bakket op af data fra et studie, der viste effekten af Arnuity Ellipta sammenlignet med placebo hos studiets 593 deltagende børn i alderen fem-11 år – alle med astma.

Resultaterne viste blandt andet signifikante forbedringer i den maximale hastighed ved udånding på 19,5 l./min. i gruppen, der brugte inhalatoren dagligt i forhold til gruppen på placebo.

”På trods af udfordringerne ved at lave kliniske undersøgelser i denne aldersgruppe, følte vi, at det var vigtigt at gennemføre en undersøgelse for at bekræfte fordelene ved Arnuity i forhold til at forbedre lungefunktionen hos yngre børn med astma. Studiet bakker lægerne op, når de vælger at ordinere denne behandling til børn helt ned i fem års alderen,” forklarer læge, dr.med. og topchef i GSK, Hal Barron.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift