Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

GSK-Studie: ICS i triplekombination er gavnlig ved svær KOL

Hidtil har offentlige sundhedsinstanser som Medicintilskudsnævnet og Sundhedsstyrelsen anbefalet, at lungemedicinere og praktiserende læger skruer ned for brugen af ICS i behandlingen af patienter med KOL.

Det nyligt publicerede IMPACT studie fra GSK viser imidlertid, at netop inhalationssteroider i triplekombination er gavnlige, særligt når patientgruppen med svær KOL og hyppige exacerbationer skal behandles. Medforfatter til studiet, professor, overlæge og dr.med., Peter Lange, mener derfor, at man ikke skal trappe denne patientgruppe ud af steroiderne. 

Patienter i GOLD gruppe D (GOLD vejledning 2018) og den tidligere gruppe B, som har haft exacerbationer, har behov for inhalationssteroider i behandlingen af deres KOL, så simpelt kan det ifølge Peter Lange siges.

Han er medforfatter til IMPACT studiet fra GSK, der for kort tid siden blev offentliggjort i New England Journal of Medicine.

”Et af de bemærkelsesværdige resultater var, at behandling med triplekombination fungerer bedre end to-stofs behandling hos patienter med svær KOL og hyppige exacerbationer,” siger professoren og forklarer, at IMPACT kan anskues som et vigtigt bidrag til vores viden om behandling af KOL og supplerer Novaris FLAME, der for bare et par år siden anså dobbeltbehandling med LABA/LAMA som behandlingen, den praktiserende læge burde vælge til patientgruppen med svær KOL.

IMPACT studiet viser, at patienterne oplever færre exacerbationer, når de behandles med både LAMA/LABA OG ICS i en fast triplekombination, end hvis de enten får LAMA/LABA eller LABA/ICS.

”Det, studiet har kigget på, er, om LABA/LAMA, LABA/ICS eller LAMA/LABA/ICS er bedst til at forebygge exacerbationer hos patienterne. Vi har fulgt deltagerne i et års tid og registreret eventuelle forværringer, ligesom vi har overvåget deres lungefunktion, eventuelle bivirkninger, behov for ekstra medicin mm.,” siger Peter Lange og fremhæver, at resultaterne viser, at kombinationsbehandling med inhalationssteroider har effekt hos patienter med svær KOL med exacerbationer, og at Trelegy Ellipta reducerer antallet af exacerbationer og øger den helbredsrelaterede livskvalitet.

IMPACT anbefaler triplebehandling 

Med afsæt i resultaterne er der ifølge professoren ingen tvivl om, at inhalationssteroider er gavnlig i behandlingen af patienter med svær KOL, og derfor bør sundhedssystemet ikke arbejde hen imod at udfase brugen af steroid, når det handler om patienter med svært KOL.

”Anbefalinger om at skære i forbruget af inhalationssteroider til patienter med KOL blev givet inden IMPACT blev publiceret, så instanserne, der lagde op til dette, kendte ikke resultaterne. Alligevel mener jeg, at et studie som IMPACT kan betyde, at den udvikling, hvor man opfordrede til et mindre forbrug af inhalationssteroider - også hos de syge patienter, - vil vende,” pointerer professor Peter Lange, der samtidigt minder om, at det stadigvæk er fornuftigt ikke at bruge inhalationssteroid til at behandle patienter, som ikke har hyppige exacerbationer – de fleste fra denne patientgruppe kan nøjes med kombinationen af LABA/LAMA.

Dårligere overlevelseschance på LAMA/LABA?

Et andet væsentligt spørgsmål, der opstod, mens forskerne analyserede data fra IMPACT, er, om inhalationssteroiderne kan redde liv.

”Der er resultater fra IMPACT, der endnu ikke er færdiganalyserede, men umiddelbart tyder de på, at patienter, der ikke får inhalationssteroid, har en dårligere overlevelse. Med andre ord er mortaliteten højere hos patientgruppen, der fik LABA/LAMA i forsøget end hos de øvrige to grupper,” siger Peter Lange, men pointerer samtidigt, at der skal laves flere analyser af den del af studiet, før man endegyldigt kan drage en konklusion.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift