Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Benralizumab er et monoklonalt antistof rettet mod IL-5 receptoreren, og Medicinrådet vurderer virkningen som ensartet sammenlignet med de direkte IL-5-hæmmere.

Fasenra er indiceret som tillægsbehandling til voksne med svær, eosinofal astma, der ikke kommer under kontrol med anden behandling. Behandlingen gives via en forfyldt injektionssprøjte med en anbefalet dosis på 30 mg subkutant hver fjerde uge for de første tre doser, og derefter hver ottende uge.

Medicinrådet har vurderet, at Fasenra har samme behandlingsmæssige værdi (ingen klinisk merværdi) som mepolizumab og relizumab. Evidensens kvalitet blev vurderet som lav, men Medicinrådet finder, at der er et rimeligt forhold mellem behandlingens kliniske merværdi og de omkostninger, der er forbundet med den.

Benralizumab gives som injektion hver 8. uge, mens de lignende godkendte præparater gives hver 4. uge. For alle præparater i gruppen er der tale om hospitalsbehandling, og patienterne skal møde op i ambulatoriet.

Dr. med Charlotte Ulrik har tidligere vurderet i Medicinsk Tidsskrift, at de færre hospitalsbesøg er en klar fordel for nogle patienter.

"Der er ingen tvivl om, at Fasenra har klinisk effekt på linje med markedets to øvrige biologiske præparater Nucala og Cinqaero," har Charlotte Ulrik sagt.

 

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift