Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hjemmemonitorering af tarminflammation bliver tilgængelig fra RH’s server

Hjemmemonitoreringssystemet IBD-ConstantCare får plads på Region Hovedstadens server fra årsskiftet.

Det sker via Center for It, Medico og Telefoni (CIMT).

Men koblingen til Sundhedsplatformen må endnu vente, siger Pia Munkholm, professor i gastroenterologi, epidemiologi og eSundhed.

App’en ConstantCare er et umiddelbart simpelt system, så patienter med inflammatoriske tarmsygdomme selv kan måle sygdomsaktivitet og betændelsesniveau i afføringen.

Og i dag får alle patienter i det gastromedicinske ambulatorium på Nordsjællands Hospital tilbudt hjemmemonitorering af fæcescalprotectin, symptomer, betændelsesbyrde og livskvalitetsscoring.

Behandlere i Region Hovedstaden kan i dag kun hente resultaterne ind eksternt. Men ved at patienternes informationer kommer til at ligge på CIMT-serveren er der taget et vigtigt skridt i retning af en mere integreret del af det offentlige behandlersystem.

Alle kan bruge app’en men det sidste led, at få resultaterne ind i journaliseringen via Sundhedsplatformen mangler stadig.

EU Persondataforordningen fra 2015 har gjort processen med at koble app’en til CIMT’s server vanskelig og mere langsommelig end ventet.

”Jeg har næsten været ved at opgive det hele,” siger Danmarks første professor i eSundhed og frontløber for hjemmemonitoreringen, Pia Munkholm.

Processen med CIMT har indtil videre varet to et halvt år, men i løbet af foråret 2018 bliver ConstantCare flyttet fra en privat server til Region Hovedstadens server.

Fra patientens hjem til Sundhedsplatformen

Den 25. maj 2018 træder EU Persondataforordningen i kraft, og som forberedelse og for at mindske den bureaukratiske proces er der på Rigshospitalet åbnet en afdeling med jurister ansat, som fungerer som Data Protection Officers (DPO).

”Indtil videre kan ConstantCare-app’ens resultater ikke flettes sammen med Sundhedsplatformen, før der rent administrativt er åbnet for den mulighed,” fortæller Pia Munkholm.

Målet er, at bestilling og resultater af en hjemmemåling af fæcescalprotectin, en såkaldt POC-test, på sigt kan overføres direkte fra ConstantCare til Sundhedsplatformens laboratoriesystem (LABKA).

I Sundhedsplatformen kræver POC-tests en kontrasignering af lægen, og det er muligheden for at overføre data eksternt fra en app og ind i Sundhedsplatformen, som afventer grønt lys.

Foreløbigt kan alle hospitaler, der er koblet til CIMT’s server, fra januar hente ConstantCare-app’en og derigennem CalproSmart-app’en og bruge den til patienterne.

”Det koster årligt 60.000 kroner at have en app på CIMT’s server. Det er tanken, at udgiften deles mellem de hospitaler, som bruger app’en. Jo flere hospitaler, jo billigere bliver det,” forklarer Pia Munkholm.

Foreløbigt er gastromedicinsk afdeling på Nordsjællands Hospital og børneafdelingen på Hvidovre Hospital brugere af ConstantCare.

EU-persondataforordningen

Databeskyttelsesforordningen, som afløser den eksisterende Persondatalov, gælder for behandling af oplysninger om personer, som foretages af offentlige myndigheder og af private virksomheder, foreninger, mv. Forventes at træde i kraft den 25. maj 2018.

Kilde: Datatilsynet

Taltz får positiv udtalelse fra CHMP

Taltz anbefales til behandling af aktiv psoreasisartrit hos voksne af Det Europæiske Lægemiddelagentur komité for godkendelse af medicin til mennesker (CHMP). Rigtig god nyhed, mener dansk reumatolog.

Træning er mest effektivt ved impingementsyndrom

Træningsprogrammer, der lægger vægt på specifikke øvelser for rotatormanchet og scapulære muskler, er blandt de mest effektive tiltag til forbedring af skulderfunktion og lindring af smerter ved impingementsyndrom (kollisionssyndrom).

Gigtmiddel kan bekæmpe dødelig hudkræft

Behandling af den mest dødelige form for hudkræft kan blive mere effektiv, hvis den kombineres med et velkendt lægemiddel mod leddegigt.

Studie antyder: D-vitamin forebygger leddegigt

Risikoen for at udvikle leddegigt og andre inflammatoriske sygdomme reduceres ved at sikre et tilstrækkeligt niveau af D-vitamin, men hjælper tilsyneladende ikke stort, når sygdommene først er opstået.

Gabapentinoider giver ikke effektiv smertelindring

Gabapentinoiders anvendelse ved behandling af kroniske lændesmerter er udbredt, men effekten er ubetydelig og står ikke mål med bivirkningerne. Det mener et hold canadiske forskere.

Nyopdaget molekyle kan revolutionere gigt-behandling

Et molekyle kan revolutionere behandlingen af leddegigt og andre autoimmune sygdomme ved at hæmme et protein, der medvirker til at få kroppen til at angribe sit eget væv.

Wolfram kan dæmpe colitis

Ved hjælp af grundstoffet wolfram er det lykkedes forskere at reducere den eksplosive aktivitet af visse mavetarm-bakterier, der får eksempelvis colitis til at flamme op.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift