Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hjemmemonitorering af tarminflammation bliver tilgængelig fra RH’s server

Hjemmemonitoreringssystemet IBD-ConstantCare får plads på Region Hovedstadens server fra årsskiftet.

Det sker via Center for It, Medico og Telefoni (CIMT).

Men koblingen til Sundhedsplatformen må endnu vente, siger Pia Munkholm, professor i gastroenterologi, epidemiologi og eSundhed.

App’en ConstantCare er et umiddelbart simpelt system, så patienter med inflammatoriske tarmsygdomme selv kan måle sygdomsaktivitet og betændelsesniveau i afføringen.

Og i dag får alle patienter i det gastromedicinske ambulatorium på Nordsjællands Hospital tilbudt hjemmemonitorering af fæcescalprotectin, symptomer, betændelsesbyrde og livskvalitetsscoring.

Behandlere i Region Hovedstaden kan i dag kun hente resultaterne ind eksternt. Men ved at patienternes informationer kommer til at ligge på CIMT-serveren er der taget et vigtigt skridt i retning af en mere integreret del af det offentlige behandlersystem.

Alle kan bruge app’en men det sidste led, at få resultaterne ind i journaliseringen via Sundhedsplatformen mangler stadig.

EU Persondataforordningen fra 2015 har gjort processen med at koble app’en til CIMT’s server vanskelig og mere langsommelig end ventet.

”Jeg har næsten været ved at opgive det hele,” siger Danmarks første professor i eSundhed og frontløber for hjemmemonitoreringen, Pia Munkholm.

Processen med CIMT har indtil videre varet to et halvt år, men i løbet af foråret 2018 bliver ConstantCare flyttet fra en privat server til Region Hovedstadens server.

Fra patientens hjem til Sundhedsplatformen

Den 25. maj 2018 træder EU Persondataforordningen i kraft, og som forberedelse og for at mindske den bureaukratiske proces er der på Rigshospitalet åbnet en afdeling med jurister ansat, som fungerer som Data Protection Officers (DPO).

”Indtil videre kan ConstantCare-app’ens resultater ikke flettes sammen med Sundhedsplatformen, før der rent administrativt er åbnet for den mulighed,” fortæller Pia Munkholm.

Målet er, at bestilling og resultater af en hjemmemåling af fæcescalprotectin, en såkaldt POC-test, på sigt kan overføres direkte fra ConstantCare til Sundhedsplatformens laboratoriesystem (LABKA).

I Sundhedsplatformen kræver POC-tests en kontrasignering af lægen, og det er muligheden for at overføre data eksternt fra en app og ind i Sundhedsplatformen, som afventer grønt lys.

Foreløbigt kan alle hospitaler, der er koblet til CIMT’s server, fra januar hente ConstantCare-app’en og derigennem CalproSmart-app’en og bruge den til patienterne.

”Det koster årligt 60.000 kroner at have en app på CIMT’s server. Det er tanken, at udgiften deles mellem de hospitaler, som bruger app’en. Jo flere hospitaler, jo billigere bliver det,” forklarer Pia Munkholm.

Foreløbigt er gastromedicinsk afdeling på Nordsjællands Hospital og børneafdelingen på Hvidovre Hospital brugere af ConstantCare.

EU-persondataforordningen

Databeskyttelsesforordningen, som afløser den eksisterende Persondatalov, gælder for behandling af oplysninger om personer, som foretages af offentlige myndigheder og af private virksomheder, foreninger, mv. Forventes at træde i kraft den 25. maj 2018.

Kilde: Datatilsynet

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift