Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ustekinumab målt i blodet viser tegn på tidlig klinisk bedring af Crohns sygdom

Nye resultater fra IM-UNITI vedligeholdelsesstudiet viser positiv sammenhæng mellem koncentrationen af ustekinumab i blodet og aktiviteten af Crohns sygdom.

Sammenhængen mellem lægemidlers koncentration i blodet og sygdommens udvikling er fortsat en videnskab under udvikling, når det kommer til inflammatoriske tarmsygdomme.

Flere undersøgelser af infliximab har allerede vist, at der er en sammenhæng mellem koncentrationen af lægemidlet i blodet, og sygdommens manifestation og udvikling hos patienter med colitis ulcerosa og Crohns sygdom.

Nu viser en ny undersøgelse, med blandt andre Brian Feagan og William Sandborn på holdet, at lignende resultater fremkommer ved måling af ustekinumab i blodet. Resultaterne blev fremlagt ved UEG Week 2017 i oktober måned i Barcelona.

Ustekinumab er et fuldt humant monoklonalt antistof, der binder sig til cytokinerne IL-12 og IL-23 og nedbrydes i mavetarmkanalen, hvorfor det gives parenteralt til blandt andre patienter med Crohns sygdom som intravenøs dosering i induktionsfasen og herefter subkutant i vedligeholdelsesfasen.

Undersøgelsen af koncentrationen af ustekinumab i blodet er en del af UNITI-studierne (UNITI 1-2 og IM-UNITI), som forløb fra juli 2011 til juni 2015 imellem 23 og 27 forskellige lande. Alle var dobbeltblindede, placebokontrollerede studier af patienter med Crohns sygdom, som ikke havde haft tilstrækkelig effekt af TNF-hæmmere eller konventionel medicin. IM-UNITI undersøgte blandt andet den subkutane vedligholdelsesdosis hos patienter, der opnåede klinisk respons otte uger efter den første intravenøse infusion af ustekinumab. Resultaterne viste, at en signifikant større andel af patienterne havde positiv klinisk effekt og et lavere CRP-niveau, som indikator på nedadgående inflammationsbyrde.

Blandt patienter med moderat til svær aktiv Crohns sygdom, havde de, der fik intravenøs ustekinumab en signifikant højere klinisk respons end dem, der fik placebo. Den efterfølgende subkutane vedligeholdelsesdosis opretholdt remission hos de patienter, der havde klinisk respons på induktionsbehandlingen.

Ifølge et baggrundsnotat fra RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin), som anbefaler ustekinumab som tredjelinjebehandling for Crohns sygdom, er erfaringen med lægemidlet endnu begrænset, og ikke alle pivotale randomiserede undersøgelser om ustekinumab er publicerede.

Taltz får positiv udtalelse fra CHMP

Taltz anbefales til behandling af aktiv psoreasisartrit hos voksne af Det Europæiske Lægemiddelagentur komité for godkendelse af medicin til mennesker (CHMP). Rigtig god nyhed, mener dansk reumatolog.

Træning er mest effektivt ved impingementsyndrom

Træningsprogrammer, der lægger vægt på specifikke øvelser for rotatormanchet og scapulære muskler, er blandt de mest effektive tiltag til forbedring af skulderfunktion og lindring af smerter ved impingementsyndrom (kollisionssyndrom).

Gigtmiddel kan bekæmpe dødelig hudkræft

Behandling af den mest dødelige form for hudkræft kan blive mere effektiv, hvis den kombineres med et velkendt lægemiddel mod leddegigt.

Studie antyder: D-vitamin forebygger leddegigt

Risikoen for at udvikle leddegigt og andre inflammatoriske sygdomme reduceres ved at sikre et tilstrækkeligt niveau af D-vitamin, men hjælper tilsyneladende ikke stort, når sygdommene først er opstået.

Gabapentinoider giver ikke effektiv smertelindring

Gabapentinoiders anvendelse ved behandling af kroniske lændesmerter er udbredt, men effekten er ubetydelig og står ikke mål med bivirkningerne. Det mener et hold canadiske forskere.

Nyopdaget molekyle kan revolutionere gigt-behandling

Et molekyle kan revolutionere behandlingen af leddegigt og andre autoimmune sygdomme ved at hæmme et protein, der medvirker til at få kroppen til at angribe sit eget væv.

Wolfram kan dæmpe colitis

Ved hjælp af grundstoffet wolfram er det lykkedes forskere at reducere den eksplosive aktivitet af visse mavetarm-bakterier, der får eksempelvis colitis til at flamme op.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift