Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ustekinumab målt i blodet viser tegn på tidlig klinisk bedring af Crohns sygdom

Nye resultater fra IM-UNITI vedligeholdelsesstudiet viser positiv sammenhæng mellem koncentrationen af ustekinumab i blodet og aktiviteten af Crohns sygdom.

Sammenhængen mellem lægemidlers koncentration i blodet og sygdommens udvikling er fortsat en videnskab under udvikling, når det kommer til inflammatoriske tarmsygdomme.

Flere undersøgelser af infliximab har allerede vist, at der er en sammenhæng mellem koncentrationen af lægemidlet i blodet, og sygdommens manifestation og udvikling hos patienter med colitis ulcerosa og Crohns sygdom.

Nu viser en ny undersøgelse, med blandt andre Brian Feagan og William Sandborn på holdet, at lignende resultater fremkommer ved måling af ustekinumab i blodet. Resultaterne blev fremlagt ved UEG Week 2017 i oktober måned i Barcelona.

Ustekinumab er et fuldt humant monoklonalt antistof, der binder sig til cytokinerne IL-12 og IL-23 og nedbrydes i mavetarmkanalen, hvorfor det gives parenteralt til blandt andre patienter med Crohns sygdom som intravenøs dosering i induktionsfasen og herefter subkutant i vedligeholdelsesfasen.

Undersøgelsen af koncentrationen af ustekinumab i blodet er en del af UNITI-studierne (UNITI 1-2 og IM-UNITI), som forløb fra juli 2011 til juni 2015 imellem 23 og 27 forskellige lande. Alle var dobbeltblindede, placebokontrollerede studier af patienter med Crohns sygdom, som ikke havde haft tilstrækkelig effekt af TNF-hæmmere eller konventionel medicin. IM-UNITI undersøgte blandt andet den subkutane vedligholdelsesdosis hos patienter, der opnåede klinisk respons otte uger efter den første intravenøse infusion af ustekinumab. Resultaterne viste, at en signifikant større andel af patienterne havde positiv klinisk effekt og et lavere CRP-niveau, som indikator på nedadgående inflammationsbyrde.

Blandt patienter med moderat til svær aktiv Crohns sygdom, havde de, der fik intravenøs ustekinumab en signifikant højere klinisk respons end dem, der fik placebo. Den efterfølgende subkutane vedligeholdelsesdosis opretholdt remission hos de patienter, der havde klinisk respons på induktionsbehandlingen.

Ifølge et baggrundsnotat fra RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin), som anbefaler ustekinumab som tredjelinjebehandling for Crohns sygdom, er erfaringen med lægemidlet endnu begrænset, og ikke alle pivotale randomiserede undersøgelser om ustekinumab er publicerede.

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift