Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Professor hædres for pionerforskning i mave-tarm sygdomme

Professor Asbjørn Mohr Drewes modtager Hagedorn Prisen 2018 for sit pionerarbejde inden for forskning i smerter og mave-tarm-sygdomme. Prisen er på 1,5 mio. kr. og uddeles af Dansk Selskab for Intern Medicin og Novo Nordisk Fonden.

Asbjørn Mohr Drewes banebrydende forskning inden for forståelse og behandling af sygdomme, herunder inden for smerter og forstyrrelser i mave-tarm-systemets bevægelser og regulering, har gavnet talrige patienter verden over.

Prisen, der er på 1,5 mio. kr., tildeles som belønning for en fremragende forsknings- eller udviklingsindsats inden for et område af dansk intern medicin.

Som leder af forskningsgruppen Mech-Sense på Aalborg UH har Asbjørn Mohr Drewes igangsat projekter, der både bevæger sig inden for basal, translationel og klinisk forskning – det vil sige forskning, der går hele vejen fra de første test i laboratoriet til de endelige forsøg med patienter. Forskningen dækker et meget bredt spektrum inden for mave-tarm-sygdomme, specielt neurogastroenterologi, som handler om, hvordan nervesystemet påvirker mave-tarm-kanalen.

"Meget af det, vi gør, er at undersøge tarmens funktioner hos både raske og syge. Hvordan den bevæger sig, det vi kalder motilitet, og hvordan det påvirker hjernen. Det hele hænger sammen, og selvom vi ikke er bevidste om, at vores tarm bevæger sig, sendes signalerne stadig op i hjernen og bliver bearbejdet og til en vis grad styret derfra,” fortæller Asbjørn Mohr Drewes.

Et godt eksempel på, hvordan hjerne og tarm hænger sammen, er nervøsitet. Mange kender til at få diarre, når de bliver nervøse. Det er selvfølgelig et relativt harmløst tilfælde, men det fortæller noget om sammenhængen mellem mave-tarm og nervesystem, og dermed hvor komplekst et område gastroenterologi er.

Gastroenterologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital er blandt verdens førende i behandling af smerter, motilitetsforstyrrelser og andre komplikationer til mave-tarm-sygdomme. Ofte står lægerne hjælpeløse over for de mange patienter. Uden egentlig at have nogen formel vejledning, begyndte Asbjørn Mohr Drewes i sin tid at afprøve forskellige metoder og lægemidler, og således blev den lille afdeling i Aalborg, efter nogen tid, pionerer inden for forskning i de fysiologiske forhold og komplikationer, der opstår i indre organer.

Et kerneområde er patienter med kronisk pancreatitis (bugspytkirtelbetændelse). Det største problem for disse patienter er, at de ofte får en slags fantomsmerter i maven, fordi kirtlen og dermed nerverne er ødelagt. Man ser det samme ved nerveskader på tarmen som følge af diabetes. Det er en forholdsvis ny viden.

"Vi skal jo indrette behandlingen efter årsagen. Vi har lavet mange kliniske forsøg og er nået det næste niveau for behandling. På den måde er vi blevet en slags opinionsdannere," forklarer Asbjørn Mohr Drewes, der ofte underviser og holder foredrag om smertebehandling og motilitetsforstyrrelser i ind- og udland. Han står også bag de kliniske guidelines, som bruges globalt til smertebehandling inden for mave-tarmregionen.

Det er forskningen på allerhøjeste internationale niveau, der gør, at Asbjørn Mohr Drewes i år er modtager af Hagedorn Prisen. Derudover har udvælgelseskomiteen lagt vægt på den store aktivitet, han udviser.

"Asbjørn Mohr Drewes har en imponerende publikationsliste og har været vejleder for mange ph.d.'er. Han er en nøgleperson i Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi og har et udtalt iværksætter-gen. Han er inspirator for yngre kollegaer og er igangsætter for meget både fagligt og forskningsmæssigt,” siger Pia Nimann Kannegaard, formand for Dansk Selskab for Intern Medicin, der udpeger modtageren af Hagedorn Prisen.

Selv er Asbjørn Mohr Drewes mere beskeden:

"Det kan godt være, at jeg har skrevet nogle artikler og sat nogle ting i gang. Men dét, der gør det muligt, er, at der på Aalborg Universitetshospital og i min afdeling har været en struktur og en velvilje blandt kollegaer og ledelse, der har givet plads til det, og det gør, at der netop er gode rammer for forskning. Endelig er der altid backup fra familien, ellers ville det aldrig gå."

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift