Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ustekinumab lindrer Crohns-symptomer efter otte dage

Allerede en dag efter at have fået ustekinumab oplever Crohns-patienter, der ikke reagerer på anti-TNF, symptomlindringer.

Det viser en undersøgelse af hvor hurtigt Crohns-patienter oplever forbedringer ifølge deres egne CDAI-optegnelser, hvor de registrerer afføringsfrekvens, mavepine og generelt velvære.

Undersøgelsen kommer efter at de såkaldte UNITI-1&2 undersøgelser har vist, at de fleste viste remission og klinisk respons ved uge 3.

Forskerne ønskede at finde ud af hvornår deltagerne faktisk oplevede forbedringer ved to forskellige doser på hhv. 6mg/kg og 130mg.

Ustekinumab viste sig at medføre signifikant forbedring af alle tre CDAI-parametre inden for de første to uger - især abdominal mavepine, der allerede efter to dage var bedre end placebo for begge doser. Den gennemsnitlige forbedring af afføringsfrekvensen var dog først signifikant bedre end placebo efter syv dage, mens generelt velvære var konsekvent bedre end placebo efter otte dage.

Forskerne opsummerer, at crohns-patienter, der ikke reagerede på anti-TNF behandling i UNITI-1 studiet, allerede oplevede symptomlindring en dag efter ustekinumab og efter otte dage oplevede alle forbedringer af alle tre CDAI-komponenter med begge doser.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift