Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ustekinumab lindrer Crohns-symptomer efter otte dage

Allerede en dag efter at have fået ustekinumab oplever Crohns-patienter, der ikke reagerer på anti-TNF, symptomlindringer.

Det viser en undersøgelse af hvor hurtigt Crohns-patienter oplever forbedringer ifølge deres egne CDAI-optegnelser, hvor de registrerer afføringsfrekvens, mavepine og generelt velvære.

Undersøgelsen kommer efter at de såkaldte UNITI-1&2 undersøgelser har vist, at de fleste viste remission og klinisk respons ved uge 3.

Forskerne ønskede at finde ud af hvornår deltagerne faktisk oplevede forbedringer ved to forskellige doser på hhv. 6mg/kg og 130mg.

Ustekinumab viste sig at medføre signifikant forbedring af alle tre CDAI-parametre inden for de første to uger - især abdominal mavepine, der allerede efter to dage var bedre end placebo for begge doser. Den gennemsnitlige forbedring af afføringsfrekvensen var dog først signifikant bedre end placebo efter syv dage, mens generelt velvære var konsekvent bedre end placebo efter otte dage.

Forskerne opsummerer, at crohns-patienter, der ikke reagerede på anti-TNF behandling i UNITI-1 studiet, allerede oplevede symptomlindring en dag efter ustekinumab og efter otte dage oplevede alle forbedringer af alle tre CDAI-komponenter med begge doser.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift