Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Biologisk terapi har ikke ændret sygdomsforløbet for Crohns-patienter

Tidligere og hyppigere behandling af Crohns sygdom med immunmodulerende medicin og biologisk terapi har ikke bremset udviklingen i sygdomsforløbet.

Det konkluderer Epi-IBD-gruppen i en ny undersøgelse af patienter med Crohns sygdoms første fem år efter diagnosetidspunkt

Effekten af den nuværende behandling af Crohns sygdom sammenlignet med behandlingen før biologisk terapi blev indført som behandlingsmulighed er netop blevet belyst i en undersøgelse foretaget af den epidemiologiske sammenslutning af IBD-specialister i Europa, Epi-IBD-gruppen.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere femårsudfaldet af Crohns sygdom og sygdomsforløbet hos disse patienter.

Undersøgelsens resultater er sammenlignet med lignende kohorteundersøgelser for 20 år siden og viser stort set ingen forskel i forhold til forekomsten af operation indenfor de første fem år, hospitaliseringsrate eller i udvikling af fænotypen.

Fortsat mange Crohns patienter under kniven

Undersøgelsen, hvis resultater er publiceret i en artikel i Gut den 23. januar 2018, sammenligner blandt andet operationsandelen i befolkningsbaserede kohorteundersøgelser i løbet af det seneste år, som har ligget stabilt på cirka 20 procent de første fem år efter diagnosetidspunktet. Denne andel svarer til resultaterne i den nyeste undersøgelse, men også til resultaterne fra befolkningsbaserede kohorter fra den ”præbiologiske” æra for cirka 20 år siden.

Geografiske forskelle i foretrukken behandling

Undersøgelsen havde en bred deltagelse fra 22 europæiske lande og Israel, og i resultaterne kunne man blandt andet se en forskel mellem Østeuropa og Vesteuropa i forhold til valg af behandling. Biologisk behandling er i højere grad anvendt hos vesteuropæiske patienter, mens 5-ASA behandling er mere anvendt i øst. Undersøgelsen viste dog, at der trods forskel i behandlingstype ikke var forskel i sygdomsudviklingen hos europæiske patienter i øst og vest. Til gengæld nedsætter behandling med immunmodulerende lægemidler risikoen for operation og hospitalsindlæggelser.

Det er endnu uvist, om udviklingen i behandlingsmulighederne har en langtidseffekt udover de første fem år, da der i undersøgelsen udelukkende er set på de første fem år efter diagnosetidspunkt.

Forekomst af Crohn i Danmark stiger årligt

Forekomsten af IBD er stigende i Danmark med cirka to procent flere om året uden tegn på stagnation. Danmark lægger sig dermed i spidsen som et af de lande med højest forekomst af IBD i verden. Det skriver læge og ph.d. Johan Burisch i Best Practice i juni 2017. Sammen med europæiske kolleger står Johan Burisch bag undersøgelsen af udviklingen af Crohns sygdom fem år efter diagnosetidspunktet hos patienter fra 29 forskellige europæiske IBD-centre.

Behandlingsmuligheder og -strategier for Crohns sygdom har ændret sig gennem de seneste årtier med en nu tidligere og oftere brug af immunmodulatorer og biologisk terapi. Formålet med de nye behandlingsmuligheder er at blokere sygdomsfremgangen og undgå tarmskader og invaliditet og dermed nedsætte risikoen for operation og gentagne hospitalsindlæggelser.

I artiklen fremhæver forfatterne et ønske om at øge fokus på at undersøge risikostratifikationen, og om hvorvidt den målrettede behandlingsmetode ”treating to target” påvirker sygdomsforløbet betydeligt for at forbedre det langsigtede sygdomsforløb af Crohns.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift