Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Vedolizumab et effektivt alternativ til anti-TNF

Crohns- og colitis-patienter, der ikke kan behandles med antitumor nekrosefaktor (TNF), kan have gavn af Vedolizumab.

Det viser en undersøgelse fra Szeged-universitetet i Ungarn, hvor forskere har undersøgt mucosal heling hos 106 patienter, der gennemgik en baseline kolonoskopi i uge 0, lige før den første infusion af vedolizumab.

Induktionsperioden løber fra uge 2 til uge 6, og mucosal heling - det primære studieresultat - blev vurderet i uge 14.

"Behandlingen af ​​anti-TNF-alfa-resistente patienter giver en stor klinisk og terapeutisk udfordring. Hos disse vanskelige tilfælde kan det tarmspecifikke vedolizumab være en alternativ løsning", siger dr. Renáta Bor, der præsenterede resultaterne fra multicenter undersøgelsen på ECCO 2018, der er den europæiske Crohns og Colitis Organizations kongres i Wien i Østrig.

Ved baseline var den eneste signifikante forskel mellem patienterne samtidig brug af medicin. For eksempel indtog signifikant flere patienter med Crohns sygdom azathioprin end patienter med colitis ulcerosa.

Der var ingen signifikant forskel i remission eller steroid remission mellem patientgrupperne.

"Dette resultat tyder på, at vedolizumab induktionsterapi er gavnlig, især hos patienter med ulcerøs colitis," siger Bor.

"Resultaterne er ret overbevisende hos patienter, der allerede har mislykket anti-TNF'er."

Resultaterne er "overraskende, spændende og interessant", siger dr. Miguel Regueiro fra University of Pittsburgh Medical Center i et interview med Medscape Medical News.

"Jeg synes det går imod lidt af det, vi troede før, at hvis patienter var resistente overfor anti-TNF, vil vedolizumab heller ikke fungere. Så resultaterne er ret overbevisende hos patienter, hvor anti-TNF'er allerede har svigtet".

I Ungarn skal alle nyinitierede vedolizumabbehandling godkendes af en styringskomité med fem specialister i inflammatorisk tarmsygdom. Som et resultat anvendes vedolizumab primært i vanskelige kliniske situationer, primært når anti-TNF fejle, når patienterene bliver intolerante eller hvis patienter har en medicinsk historie af cancer, forklarer Bor.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift