Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Vedolizumab et effektivt alternativ til anti-TNF

Crohns- og colitis-patienter, der ikke kan behandles med antitumor nekrosefaktor (TNF), kan have gavn af Vedolizumab.

Det viser en undersøgelse fra Szeged-universitetet i Ungarn, hvor forskere har undersøgt mucosal heling hos 106 patienter, der gennemgik en baseline kolonoskopi i uge 0, lige før den første infusion af vedolizumab.

Induktionsperioden løber fra uge 2 til uge 6, og mucosal heling - det primære studieresultat - blev vurderet i uge 14.

"Behandlingen af ​​anti-TNF-alfa-resistente patienter giver en stor klinisk og terapeutisk udfordring. Hos disse vanskelige tilfælde kan det tarmspecifikke vedolizumab være en alternativ løsning", siger dr. Renáta Bor, der præsenterede resultaterne fra multicenter undersøgelsen på ECCO 2018, der er den europæiske Crohns og Colitis Organizations kongres i Wien i Østrig.

Ved baseline var den eneste signifikante forskel mellem patienterne samtidig brug af medicin. For eksempel indtog signifikant flere patienter med Crohns sygdom azathioprin end patienter med colitis ulcerosa.

Der var ingen signifikant forskel i remission eller steroid remission mellem patientgrupperne.

"Dette resultat tyder på, at vedolizumab induktionsterapi er gavnlig, især hos patienter med ulcerøs colitis," siger Bor.

"Resultaterne er ret overbevisende hos patienter, der allerede har mislykket anti-TNF'er."

Resultaterne er "overraskende, spændende og interessant", siger dr. Miguel Regueiro fra University of Pittsburgh Medical Center i et interview med Medscape Medical News.

"Jeg synes det går imod lidt af det, vi troede før, at hvis patienter var resistente overfor anti-TNF, vil vedolizumab heller ikke fungere. Så resultaterne er ret overbevisende hos patienter, hvor anti-TNF'er allerede har svigtet".

I Ungarn skal alle nyinitierede vedolizumabbehandling godkendes af en styringskomité med fem specialister i inflammatorisk tarmsygdom. Som et resultat anvendes vedolizumab primært i vanskelige kliniske situationer, primært når anti-TNF fejle, når patienterene bliver intolerante eller hvis patienter har en medicinsk historie af cancer, forklarer Bor.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift