Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Entyvio heler tarmen signifikant bedre end anti-TNF behandling

Real world data viser at Entyvio er signifikant bedre til at hele tarmens slimhinder end anti-TNFa behandling hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom.

Forskerne inkluderede patienter fra VICTORY-konsortiet, der har deltagelse af 646 colitis. og 1.122 Crohns-patienter. I en ny real world analyse indgik data fra 334 colitis-patienter, hvoraf 167 fik Entyvio, mens 269 af de 538 Crohns-patienter fik Entyvio. Entyvio patienter blev matchet (1:1) med patienter på anti-TNFa-terapi.

Entyvio (vedolizumab) havde i sammenligning med anti-TNF behandling 27 procent bedre 12 måneders kumulativ slimhindeheling (50% mod 42%) hos patienter med moderat til stærkt aktiv colitis ulcerosa. Dertil kom, at klinisk remission var 46 procent højere (54% vs 37%).

I forhold til Crohns sygdom viste resultaterne statistisk signifikant bedre 12-måneders kumulativ slimhindeheling på 33 procent (50% mod 41%).

Resultaterne blev præsenteret på Den Europæiske Crohns og Colitis Organisation (ECCO) i Wien i midten af februar.

"Disse data fremhæver Entyvios effektivitet i forhold til slimhindeheling og klinisk remission i virkeligheden og understøtter brugen af ​​Entyvio som en første-linie biologisk terapi," siger professor William Sandborn, administrerende direktør ved Division of Gastroenterology på University of California San Diego, der har medvirket til undersøgelsen.

Resultaterne blev understreget af en anden undersøgelse præsenteret på ECCO, hvor forskere har vurderet effekten for Crohns-patienter med kikkertundersøgelser efter et halvt år (26 uger).

Rresultaterne er baseret på fase 3b studiet VERSIFY, der er en multicenterundersøgelse, som evaluerer effekten af ​​Entyvio ved fuldstændig slimhindeheling, endoskopisk remission (Simple endoscopic score for Crohns sygdom [SES-CD] ≤ 4) og endoskopisk respons (50% fald i SES-CD fra baseline).

I alt deltog 101 patienter med moderat til stærkt aktiv Crohns sygdom, der tidligere havde oplevet behandlingssvigt med kortikosteroider, immunmodulatorer og / eller mindst en TNFa-antagonistbehandling.  46 procent af patienterne blev kategoriseret som havende alvorlig endoskopisk aktivitet ved starten med en SES-CD score på over 15.

Patienterne fik 300 mg Entyvio intravenøst ​​i uge 0, 2, 6 og derefter hver 8 uger i 26 uger efterfulgt af en forlængelsesperiode på 26 uger. Eskalering af dosis var ikke tilladt.

Resultaterne i uge 26 viste, at Entyvio medførte fuldstændig slimhindeheling hos 15 procent, endoskopisk remission hos 12 procent og endoskopisk respons hos 25 procent af den samlede population af Crohns-patienter.

Især patienter, der ikke havde fået anti-TNFa behandling, havde en positiv respons i form af fuldstændig mucosal healing (24 %), endoskopisk remission (20%) og endoskopisk respons (28%).

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift