Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Gruppeudskrivelse efter gastrisk operation sparer tid

Det er tidsbesparende for kirurgerne og godt for patienterne, når man på afdelingen for Mave-, Tarm- og Brystkirurgi på Regionshospitalet Viborg udskriver i grupper efter operationer for svær overvægt.

To gange om ugen gennemgår fem patienter en operation for svær overvægt på Regionshospitalet Viborg, og dagen efter inden klokken 12, er de alle sammen udskrevet igen. Proceduren er inspireret af de hollandske fast-track-stuer, hvor patienter samles efter bariatriske operationer og dermed kan afsluttes hurtigere. Og den er i tråd med hospitalets målsætning om tidlig udskrivelse. Patienterne er glade for at komme hurtigt hjem. De møder andre, der har været igennem det samme, som de selv har, og udskrivningsmøde i grupper giver mulighed for at give en ensartet og ofte grundigere information. For kirurgerne betyder gruppeudskrivelsen færre og planlagte stuegange og en tidsbesparelse i størrelsesordenen 80 procent.

 

De fleste har det godt efter operation

 

I 2016 blev den specialiserede basiskirurgi samlet på Regionshospitalet Viborg, og i 2017 gennemførte man på afdelingen for Mave-, Tarm- og Brystkirurgi ca. 250 gastric bypass og -sleeveoperationer.

Specialeansvarlige sygeplejerske Charlotte Bøgedal og overlæge Jørn Nielsen blev hurtigt opmærksomme på, at det ikke var rationelt, at patienterne blev udskrevet enkeltvis og afhængig af den tid, kirurgen havde mellem operationerne.

”De allerfleste patienter har det faktisk godt med det samme,” siger Charlotte Bøgedal.

”Det er meget sjældent, at de har smerter, kvalme eller ubehag. Vi modtager patienter fra et meget stort område, og mange skal rejse langt for at komme hjem igen. Så de fleste vil også gerne hjem igen, så snart det er muligt.”

 

Succes i første forsøg

 

Fra den allerførste gang, Charlotte Bøgedal og Jørn Nielsen forsøgsvist samlede patienterne til fælles udskrivelse, var det en succes.

”De snakker, hygger sig og griner. De har jo mange fælles erfaringer, har alle kæmpet med vægten, inden de kom hertil,” siger Charlotte Bøgedal.

”Vi får mulighed for at informere dem samlet om diæter, postoperative gener etc., og en vigtig sidegevinst er, at de mere tilbageholdende, også får relevant information, fordi der altid er nogen, der stiller de relevante spørgsmål til kosten, sårbehandling etc.,” siger hun.

Gruppeudskrivelser betyder dog ikke, at patienter, der har gener efter operationen tvinges hjem, eller at patienter, som ikke bryder sig om det, skal deltage i gruppen.

”Men det er vores erfaring, at langt de fleste patienter foretrækker gruppeudskrivelse,” siger Charlotte Bøgedal.

 

Støtte til livsstilsændring

Selvom operationen er hurtigt overstået og ofte uden de store problemer for de fleste, går en stor operation ikke sporløst hen, og der venter desuden alle patienterne en voldsom livsstilsændring. I den proces kan det være en stor hjælp at kende andre, man kan dele erfaringer og udfordringer med.

”Når vi udskriver i grupper, er der skabt kontakt, som patienterne kan trække på efterfølgende,” siger Charlotte Bøgedal.

Efter udskrivelse kan patienterne også kontakte afdelingen, og det er en livline, de bruger flittigt, hvis der opstår problemer som obstipation, sivning fra såret, usikkerhed om diæten etc. Har de brug for det, kan de også komme ind, så vi kan kigge på dem.

”Vores erfaringer er kun positive, og indenfor andre specialer, hvor patienterne også gennemgår ensartede operationer som f.eks. hoftekirurgi, kan man jo også spare tid på denne måde,” siger hun.

 

Faktaboks

Fordele ved gruppeudskrivelse efter gastric bypass og -sleeveoperationer på kirurgisk afdeling på Regionshospitalet Viborg

 

Kirurger:

· Stuegang i forbindelse med udskrivelse kan planlægges.

· 5 stuegange på hver 15 minutter, erstattes af 1 stuegang, hvilket indebærer en tidsbesparelse for kirurgerne på ca. 80 procent

 

Patienter:

· Samlet udskrivelse betyder, at patienterne kan komme hjem inden klokken 12.

· Samværet med andre patienter øger og ensarter informationsniveauet

· Mulighed for at patienter kan støtte hinanden i f.eks. livsstilsændringerne efter operationen.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift