Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

IBD øger markant risikoen for hjertesygdom

De to inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) Crohns sygdom og colitis ulcerosa øger måske risikoen for hjertesygdom og hjerteanfald.

Det antyder i hvert fald en ny undersøgelse fra Cleveland universitetshospitals Harrington Heart & Vascular Institute, hvor forskere har gennemgået data for 22 millioner patienter.

Inflammation har længe været anerkendt som en nøglerolle i udviklingen af ​​hjertesygdomme.

Mens undersøgelser har vist en klar øget risiko for hjertesygdomme ved andre kroniske inflammatoriske tilstande som lupus og leddegigt, er det uklart om der er en sammenhæng hos patienter med IBD. 

Ved hjælp af IBMs Explorys, som er en stor database, der samler elektroniske lægejournaler fra 26 landsdækkende sundhedssystemer, har forskerne Muhammad Panhwar og ​​Mahazarin Ginwalla indsamlet oplysninger om patienter med myokardieinfarkt som indikator for hjertesygdom.

Undersøgelsen konkluderede, at ud af de mere end 22 millioner patienter, der blev vurderet, var hjerteanfald næsten dobbelt så almindelig hos patienter med IBD (5,9 procent hos patienter med IBD sammenlignet med 3,5 procent hos patienter uden IBD).

De fandt desuden, at traditionelle risikofaktorer for hjertesygdomme som højt blodtryk, diabetes og rygning også var mere udbredte hos patienter med IBD. Efter at have justeret for alder, race, køn og traditionelle risikofaktorer for hjertesygdom, fandt forskerne, at patienterne med IBD havde omkring 23 procent større risiko for at få et hjerteanfald.

Forskerne konstaterede også, at yngre patienter (under 40 år) havde den højeste risiko.

"De uforholdsmæssigt øgede niveauer af inflammation hos yngre patienter, der måske ikke ellers har de traditionelle hjertesygdomme, kan risikere at forklare den øgede risiko, der ses hos disse patienter," siger dr. Panhwar, der præsenterede undersøgelsen på årets amerikanske College of Cardiology-møde i Orlando, Florida..

Det amerikanske center for sygdomsbekæmpelse vurderer, at næsten tre millioner amerikanere har IBD, og at 70.000 nye tilfælde kommer til hvert år. 

"I betragtning af, at over tre millioner mennesker i USA lider af IBD, kan et stort antal af dem have hjertesygdom, der er gået under radaren. Vores håb er, at vores undersøgelse tilskynder flere klinikere til at screene disse patienter mere aggressivt for hjertesygdomme," siger han.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift