Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

IBD øger markant risikoen for hjertesygdom

De to inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) Crohns sygdom og colitis ulcerosa øger måske risikoen for hjertesygdom og hjerteanfald.

Det antyder i hvert fald en ny undersøgelse fra Cleveland universitetshospitals Harrington Heart & Vascular Institute, hvor forskere har gennemgået data for 22 millioner patienter.

Inflammation har længe været anerkendt som en nøglerolle i udviklingen af ​​hjertesygdomme.

Mens undersøgelser har vist en klar øget risiko for hjertesygdomme ved andre kroniske inflammatoriske tilstande som lupus og leddegigt, er det uklart om der er en sammenhæng hos patienter med IBD. 

Ved hjælp af IBMs Explorys, som er en stor database, der samler elektroniske lægejournaler fra 26 landsdækkende sundhedssystemer, har forskerne Muhammad Panhwar og ​​Mahazarin Ginwalla indsamlet oplysninger om patienter med myokardieinfarkt som indikator for hjertesygdom.

Undersøgelsen konkluderede, at ud af de mere end 22 millioner patienter, der blev vurderet, var hjerteanfald næsten dobbelt så almindelig hos patienter med IBD (5,9 procent hos patienter med IBD sammenlignet med 3,5 procent hos patienter uden IBD).

De fandt desuden, at traditionelle risikofaktorer for hjertesygdomme som højt blodtryk, diabetes og rygning også var mere udbredte hos patienter med IBD. Efter at have justeret for alder, race, køn og traditionelle risikofaktorer for hjertesygdom, fandt forskerne, at patienterne med IBD havde omkring 23 procent større risiko for at få et hjerteanfald.

Forskerne konstaterede også, at yngre patienter (under 40 år) havde den højeste risiko.

"De uforholdsmæssigt øgede niveauer af inflammation hos yngre patienter, der måske ikke ellers har de traditionelle hjertesygdomme, kan risikere at forklare den øgede risiko, der ses hos disse patienter," siger dr. Panhwar, der præsenterede undersøgelsen på årets amerikanske College of Cardiology-møde i Orlando, Florida..

Det amerikanske center for sygdomsbekæmpelse vurderer, at næsten tre millioner amerikanere har IBD, og at 70.000 nye tilfælde kommer til hvert år. 

"I betragtning af, at over tre millioner mennesker i USA lider af IBD, kan et stort antal af dem have hjertesygdom, der er gået under radaren. Vores håb er, at vores undersøgelse tilskynder flere klinikere til at screene disse patienter mere aggressivt for hjertesygdomme," siger han.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift