Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Visse diabetesmidler kan øge risikoen for IBD

Diabetesmedicin i form af DDP-4-hæmmere er forbundet med en øget risiko for inflammatorisk tarmsygdom, der bl.a. forårsager mavesmerter og oppustethed.

Det viser en ny canadisk undersøgelse, hvor forskere fra McGill University har analyseret data fra Storbritanniens kliniske praksisforskningsdatabase for 141.170 patienter over 18 år, der blev behandlet med antidiabetika mellem 2007 og 2016.

Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) hæmmere er en relativt ny type diabetesbehandling, der sænker højt blodsukkerniveau. De er normalt ordineret til personer med type 2-diabetes, som ikke har reageret godt på andre stoffer.

Medicinen fungerer ved at blokere DPP-4 enzymet, der er involveret i kroppens inflammatoriske respons og regulerer tarmhormoner. Nogle data tyder på, at lavere serumniveauer af DPP-4 enzym kan være forbundet med øget sygdomsaktivitet hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom, men hidtil har ingen undersøgt virkningen af ​​at hæmme dette enzym hos patienter med f.eks. Crohns eller colitis.

I analysen blev patienter, der oprindeligt blev behandlet med insulin eller med en historie med inflammatorisk tarmsygdom eller lignende tilstande udelukket.

Deltagerne blev overvåget i gennemsnitligt tre og et halvt år, i løbet af hvilket tidsrum der blev registreret 208 nye tilfælde af inflammatorisk tarmsygdom (en incidensrate på 37,7 pr. 100.000 personår).

Samlet set var anvendelsen af ​​DPP-4-hæmmere forbundet med en 75 procent øget risiko for inflammatorisk tarmsygdom (53,4 tilfælde pr. 100.000 år) sammenlignet med anvendelse af andre antidiabetika (34,5 tilfælde pr. 100.000 år).

Denne associering steg gradvist med længere varighed af DPP-4 hæmmerbrug og nåede en peak efter tre til fire år og faldt efter mere end fire års brug.

Forskerne understreger, at den absolutte risiko er lav - og at deres resultater skal replikeres - men siger, at "læger bør være opmærksomme på denne mulige sammenhæng."

Forskerne erkender, at undersøgelsen har flere begrænsninger - blandt andet at den ikke har inkluderet medicinmængder.

"Selvom vores resultater skal replikeres, bør læger være opmærksomme på denne mulige association og måske afholde sig fra at ordinere DPP-4 hæmmere til personer med høj risiko, som patienter med en familiehistorie for sygdommen eller med kendte autoimmune tilstande," konkluderer de i deres artikel, der er offentliggjort i tidsskriftet BMJ.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift