Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny dansk metode til genetisk analyse og diagnose af IBD

Mutationer i 35 regulatoriske regioner kan afsløre, om patienter lider af Crohns eller colitis ulcerosa.

Det viser ny dansk forskning fra Københavns Universitet, hvor forskere fra BRIC har kortlagt regulatoriske regioner hos personer med de to inflammatoriske tarmsygdomme.

Sandelin-gruppen på Biologisk Institut / BRIC har i samarbejde med klinikere fra Herlev og Hvidovre sygehuse og forskere fra Roskilde Universitet og Danmarks Tekniske Universitet gjort nye opdagelser, der kan bidrage til bedre diagnostiske metoder. Udviklingen af ​​nye og forbedrede diagnostiske metoder er vigtig.

"Vi kender ikke den molekylære årsag til disse sygdomme. Meget af det, vi ved, kommer fra genetiske undersøgelser, hvor flere nøglegener er blevet identificeret. 70 procent af de genetiske mutationer, der er knyttet til sygdommene, er placeret uden for gener, der koder for proteiner. Vi tror på, at mange af disse mutationer har effekt på reguleringen af ​​generne og dermed sygdommen," siger Albin Sandelin, professor ved Institut for Biologi på Københavns Universitet.

Forskerne brugte en state-of-the-art metode til at kortlægge regulatoriske regioner og deres aktivitet hos patienter med colitis eller Crohns sygdom og sammenlignede dem med kontrolpersoner. De fandt ud af, at mutationer forbundet med sygdommen ofte var placeret inden for regulatoriske regioner, der var aktive i sygdommen.

Disse oplysninger er vigtige for at forstå effekten af ​​sådanne mutationer.

Ved at kombinere disse data med computerbaserede modeller og nanofluidics-teknologi kunne de identificere 35 regulatoriske regioner, hvis aktivitet kunne skelne mellem personer med colitis og Crohns sygdom og kontrolpersoner med høj nøjagtighed.

Disse resultater kan åbne nye veje til nye og forbedrede diagnosemetoder for inflammatorisk sygdom, mener forskerne, der har fået offentliggjort resultaterne i tidsskriftet Nature Communications.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift