Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dansk registerstudie: IBD øger risikoen for Parkinsons

Tomasz Brudek

Patienter med inflammatorisk tarmsygdom (IBD) har en 22 procent højere risiko for at få Parkinsons sygdom.

Risikoen er størst for patienter med colitis ulcerosa, viser en ny dansk undersøgelse, hvor forskere fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital med Tomasz Brudek fra Forskningslaboratoriet for Stereologi og Neurovidenskab i spidsen, har lavet en analyse af alle IBD-tilfælde i Danmark mellem 1977 og 2014.

Tidligere undersøgelser har vist, at inflammation spiller en rolle i udviklingen af ​​Parkinsons sygdom og multiple systematrofi.

Enterisk inflammation - hovedsymptomet på inflammatorisk tarmsygdom - kan forekomme hos patienter med Parkinsons sygdom og kan afspejle de tidligste manifestationer af den neurologiske tilstands udvikling.

Eksperter har mistænkt i nogen tid, at der kan være en "mavetarm-hjerneakse", hvor tarmmiljøet påvirker centralnervesystemets funktion og at ubalance i mavetarmsystemet kan gå forud for og forårsage Parkinsons sygdom.

Derfor gennemførte de danske forskere en landsdækkende befolkningsbaseret kohorteundersøgelse med 76.477 diagnosticerede IBD-patienter, som de sammenlignede med mere end 7,5 millioner IBD-frie personer i den næsten 40-årige periode.

Alle deltagere blev fulgt fra IBD diagnose til forekomsten af ​​Parkinsons sygdom og multiple systematrofi ved hjælp af data fra det danske patientregister.

I den 37-årige undersøgelsesperiode blev 335 patienter med IBD (0,4%) og 39,784 IBD-frie individer (0,5%) diagnosticeret med Parkinsons sygdom, mens 13 patienter med IBD (0,02%) og 866 IBD-frie individer (0,01% ) blev diagnosticeret med multiple systematrofi.

Analyse af resultaterne viste, at patienter med IBD havde en 22 procents højere risiko for Parkinsons sygdom sammenlignet med ikke-IBD individer.

Denne øgede risiko var uafhængig af alder ved IBD-diagnose, køn eller længde af opfølgning.

Den samlede forekomst af multipel systematrofi var lav i undersøgelsen, men analysen foreslog en tendens til højere risiko (41% højere) for at udvikle multipel systematrofi hos patienter med IBD sammenlignet med IBD-frie individer. Estimaterne var ens for kvinder og mænd.

Der var en 35 procent større risiko for parkinsons hos patienter med colitis ulcerosa, men ikke en signifikant højere risiko blandt patienter med Crohns sygdom.

Da det var et observationsstudie kan der ikke drages konkrete konklusioner om årsag og virkning, men forskerne konkluderer dog: "Undersøgelsen tyder på, at klinikere bør være opmærksomme på symptomer på Parkinsons hos patienter med IBD."

Undersøgelsen tyder også på at registrering af IBD-symptomer kan give mulighed for at forsinke udviklingen af den neurologiske sygdom.

"Identificeringen af ​​risikofaktorer forbundet med prodromale faser af Parkinsons sygdom kan muliggøre undersøgelser af tidlige indgreb, som kan ændre eller forsinke sygdomsfremskridt," skriver forskerne, der har fået undersøgelsen offentliggjort i tidsskriftet Gut.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift