Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Blodprøve kan screene for colitis

En hurtig, simpel blodprøve kan erstatte koloskopi for at afgøre om mavetarm-problemer skyldes colitis ulcerosa.

Det viser en ny en undersøgelse fra Georgia State University, hvor forskere i et museforsøg anvendte infrarød spektroskopi (ATR-FTIR) for at teste musenes blod.

Colitis ulcerosa er en inflammatorisk tarmsygdom, der forårsager betændelse og sår i ​​tyktarmens foring.

Forskerne testede to grupper af mus med forskellige typer af colitis, kronisk og akut. Musene med kronisk colitis, kaldet interleukin 10 (IL10)-musene havde en genmodifikation, der gjorde dem i stand til at udvikle colitis. Musene med akut colitis, kaldet dextran sodiumsulfat (DSS)-musene, fik DSS i deres drikkevand i syv dage, så de udviklede colitis over tid. Kontrolgruppen i undersøgelsen var mus, før de blev fodret med DSS.

Test af blodprøver ved hjælp af infrarød spektroskopi er meget hurtigere, mindre invasiv og meget billigere sammenlignet med koloskopi. Der er ingen risici, undtagen et simpelt prik i fingeren, siger dr. A. G. Unil Perera, der er professor i fysik og har udarbejdet undersøgelsen med dr. Didier Merlin, som er professor i Institut for Biomedicin.

Forskerne indsamlede blod- og fækalprøver fra musene og udførte ATR-FTIR-spektroskopi på blodprøverne, og sendte infrarødt lys ind i prøverne over et bredt område for at finde absorptionstoppene. Derefter sammenlignede de blodprøverne for at identificere forskelle mellem dem.

"Vi har identificeret ni absorptionstoppe, hvor der er forskelle," siger Perera, som har fået undersøgelsen offentliggjort i Journal of Biophotonics.

Forskerne vil nu undersøge hvor mange af de ni absorptionstoppe, der er nødvendige for at identificere mus med colitis, fortæller Perera.

"Desuden kunne brugen af ​​ATR-FTIR-spektroskopi på serumprøver identificere spektrale signaturer, der specifikt forudsiger udviklingen af ​​colitis, hvilket kan påvirker lægemiddelstyringen," siger Merlin.

"Vi forventer også, at ​​denne metode vil kunne screene humane serumprøver for spektrale signaturer, der kan skelne mellem Crohns sygdom og colitis ulceratis.

Vi kan designe detektorer for kun de relevante toppe. På den måde bør en lægepraksis have råd til testen. På verdensplan er dette endnu vigtigere fordi koloskopi er meget, meget dyrt, og folk har muligvis ikke mulighed for at få lavet en," siger Perera, der også mener, at testen kan vise sig at kunne tjene andre formål.

Han mener, at testen kan hjælpe med at finde mavesår, tyktarmspolypper, tumorer og andre former for betændelse eller blødning.

Taltz får positiv udtalelse fra CHMP

Taltz anbefales til behandling af aktiv psoreasisartrit hos voksne af Det Europæiske Lægemiddelagentur komité for godkendelse af medicin til mennesker (CHMP). Rigtig god nyhed, mener dansk reumatolog.

Træning er mest effektivt ved impingementsyndrom

Træningsprogrammer, der lægger vægt på specifikke øvelser for rotatormanchet og scapulære muskler, er blandt de mest effektive tiltag til forbedring af skulderfunktion og lindring af smerter ved impingementsyndrom (kollisionssyndrom).

Gigtmiddel kan bekæmpe dødelig hudkræft

Behandling af den mest dødelige form for hudkræft kan blive mere effektiv, hvis den kombineres med et velkendt lægemiddel mod leddegigt.

Studie antyder: D-vitamin forebygger leddegigt

Risikoen for at udvikle leddegigt og andre inflammatoriske sygdomme reduceres ved at sikre et tilstrækkeligt niveau af D-vitamin, men hjælper tilsyneladende ikke stort, når sygdommene først er opstået.

Gabapentinoider giver ikke effektiv smertelindring

Gabapentinoiders anvendelse ved behandling af kroniske lændesmerter er udbredt, men effekten er ubetydelig og står ikke mål med bivirkningerne. Det mener et hold canadiske forskere.

Nyopdaget molekyle kan revolutionere gigt-behandling

Et molekyle kan revolutionere behandlingen af leddegigt og andre autoimmune sygdomme ved at hæmme et protein, der medvirker til at få kroppen til at angribe sit eget væv.

Wolfram kan dæmpe colitis

Ved hjælp af grundstoffet wolfram er det lykkedes forskere at reducere den eksplosive aktivitet af visse mavetarm-bakterier, der får eksempelvis colitis til at flamme op.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift