Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Studier sætter fokus på ældre mavetarm-patienter

Amerikanske studier sætter fokus på ældre med inflammatorisk tarmsygdom, da de har større risiko for bivirkninger, og der mangler viden på området. Konklusionerne overrasker danske læger, der dog understreger, at patienter herhjemme skal behandles individuelt uanset alder.

Flere amerikanske studier har de seneste år har zoomet ind på ældre med mave- og tarmsygdomme. 

I USA derimod er det et emne, der er fokus på. Ifølge en gennemgang af litteraturen på området i ”Management of Inflammatory Bowel Disease in the Elderly Patient: Challenges and Opportunities” fra 2017 risikerer ældre mave- og tarmpatienter flere utilsigtede effekter af behandling, mens det konkluderes, at der er behov for mere viden på området.

Et amerikansk studie fra juli 2016 tematiserer ligeledes, at en stigende andel af patienter med inflammatorisk tarmsygdom, for eksempel Crohns sygdom eller colitis ulcerosa, netop var ældre patienter. Og at denne gruppe krævede en særlig skræddersyet behandling.

Den amerikanske undersøgelse fra 2016 påpegede desuden, at læger bør foretage en særlig cost-benefit-analyse, når det gælder ældre patienter. Den ældre gruppe er eksempelvis mere modtagelig for bivirkninger fra steroider, blandet andet vrangforestillinger, knoglebrud og grå stær. Undersøgelserne fremhæver også, at der er behov for mere systematisk viden på området.

Den bedste behandling til alle patienter

Mogens Vilien, dr. med., overlæge på kirurgisk afdeling på Nordsjællands Hospital og speciallæge i medicinske mave- og tarmsygdomme, mener ikke, at der generelt er den store forskel mellem ældre og yngre mavetarmpatienter, når det gælder bivirkninger.

"Noget af det, vi bruger i behandlingen, er binyremarkhormon, der har en del bivirkninger: Dårlig søvn, man kan blive lidt forvirret og rastløs. Men det er samme bivirkninger hos både ældre og yngre," siger Mogens Vilien.

Han nævner dog, at afkalkning af knoglerne er mere alvorlig for ældre mennesker, og nogle af de moderne immunhæmmende behandlinger kan være mindre effektive hos ældre. Nogle af de immunsvækkende præparater giver desuden bivirkninger ved dårlig hjertefunktion, hvilket er mest relevant for ældre. Men det er man opmærksom på, påpeger han.

"Vi tænker altid på, om en behandling er dokumenteret effektiv eller ej. Og om der er bivirkninger eller farer ved behandlingen. Vi vælger den bedste behandling til den enkelte patient," siger Mogens Vilien.

Fokus på individuel behandling

Danske læger, der beskæftiger sig med de ældre patienter med mave- og tarmsygdomme, har ikke et særligt fokus på de ældre patienter og understreger, at patienter skal behandles individuelt.

Jan Fallingborg, dr. med. og ledende overlæge på afdelingen for medicinske mave- og tarmsygdomme på Aalborg Universitetshospital, er blevet præsenteret for de amerikanske resultater. Han vurderer ikke, der er forskel på yngre og ældre patienter, hvad bivirkninger angår. Generelt forsøger man altid at give de mest bivirkningsfrie præparater, som er mest effektive, understreger han. Binyrebarkhormon giver man dog også, da det er det mest effektive præparat, men desværre har mange bivirkninger.

”Og jo ældre man er, desto større risiko er der for knogleskørhed. Men den ældre befolkning i Danmark er generelt veltrænet og i god ernæringsmæssig tilstand. Jeg er faktisk en anelse overrasket over konklusionen i studiet,” siger Jan Fallingborg.

Han påpeger, at de fleste mave- og tarmpatienter debuterer som unge. Og i takt med, at de lever længere, bliver der naturligvis flere ældre med sygdommen.

Taltz får positiv udtalelse fra CHMP

Taltz anbefales til behandling af aktiv psoreasisartrit hos voksne af Det Europæiske Lægemiddelagentur komité for godkendelse af medicin til mennesker (CHMP). Rigtig god nyhed, mener dansk reumatolog.

Træning er mest effektivt ved impingementsyndrom

Træningsprogrammer, der lægger vægt på specifikke øvelser for rotatormanchet og scapulære muskler, er blandt de mest effektive tiltag til forbedring af skulderfunktion og lindring af smerter ved impingementsyndrom (kollisionssyndrom).

Gigtmiddel kan bekæmpe dødelig hudkræft

Behandling af den mest dødelige form for hudkræft kan blive mere effektiv, hvis den kombineres med et velkendt lægemiddel mod leddegigt.

Studie antyder: D-vitamin forebygger leddegigt

Risikoen for at udvikle leddegigt og andre inflammatoriske sygdomme reduceres ved at sikre et tilstrækkeligt niveau af D-vitamin, men hjælper tilsyneladende ikke stort, når sygdommene først er opstået.

Gabapentinoider giver ikke effektiv smertelindring

Gabapentinoiders anvendelse ved behandling af kroniske lændesmerter er udbredt, men effekten er ubetydelig og står ikke mål med bivirkningerne. Det mener et hold canadiske forskere.

Nyopdaget molekyle kan revolutionere gigt-behandling

Et molekyle kan revolutionere behandlingen af leddegigt og andre autoimmune sygdomme ved at hæmme et protein, der medvirker til at få kroppen til at angribe sit eget væv.

Wolfram kan dæmpe colitis

Ved hjælp af grundstoffet wolfram er det lykkedes forskere at reducere den eksplosive aktivitet af visse mavetarm-bakterier, der får eksempelvis colitis til at flamme op.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift