Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Der udskrives mindre psykofarmaka til børn og unge

​Antallet af børn og unge, der får udskrevet såkaldt psykofarmaka hos deres praktiserende læge, er i Region Hovedstaden det laveste i ti år. Selv forklarer regionen det med et klart politisk fokus og et godt samarbejde mellem de praktiserende læger og regionen.

Depressionsmedicin virker mod uforklarlige lidelser

Nu kan der være hjælp på vej til de 300.000 danske patienter, som lever med funktionelle lidelser. Ny dansk forskning viser, at antidepressiv medicin kan hjælpe disse mennesker, som lider af alskens invaliderende symptomer såsom voldsomme smerter i arme, ben og mave, hovedpine, kognitive forstyrrelser, svimmelhed og træthed. Alt sammen uden at nogen har kunnet stille en diagnose på dem.

Forbruget af melatonin stiger kraftigt

Udskrivningen af søvnhormonet melatonin er herhjemme fordoblet i løbet af de seneste fem år. Og her er det især værd at lægge mærke til de unge kvinder (15-19 år), som har øget deres forbrug med hele 53 procent alene de sidste tre år. I alt godt 53.000 danskere fik sidste år udskrevet melatonin.

Victoza kan hjælpe patienter i antipsykotisk behandling

Patienter i antipsykotisk behandling, som har forstadier til diabetes og som er overvægtige, har gavn af behandling med GLP-1-receptoragonisten Victoza (liraglutid), der ellers bruges til behandling af type 2 diabetes.

Depression øger risiko for at dø af blodprop i hjertet

Hvis man tidligere har haft en depression og får en blodprop i hjertet, har man en moderat øget risiko for at dø tidligere. Det viser et nyt dansk studie, der er det første af sin art baseret på en national befolkningsgruppe.

Forfalsket medicin: Alle patienter tjekkes

Efter at myndigheder forskellige steder har opdaget forfalskede partier af skizofrenimidlet Xeplion 150 mg, har Lægemiddelstyrelsen og importørerne tilbagekaldt medicinen, mens Region Hovedstadens Psykiatri, Apotek og Enheden for Patientsikkerhed har besluttet at følge op på alle de patienter, som har modtaget den falske medicin.

God grund til hyppigere brug af elektrochok

I psykiatrien har behandlerne længe vidst, at elektrochok (ECT) er en effektiv terapi over for mange psykiske lidelser. Problemet er bare, at rigtig mange mennesker – en femtedel, ifølge en britisk undersøgelse – er bange for at kunne dø af behandlingen, og at den derfor ikke bruges ret meget.

Kameraer øger sikkerhed

Noget tyder på, at små kropsbårne kameraer på personalet kan bidrage til øget sikkerhed for alle på psykiatriske hospitaler. Samtidig medfører de bedre behandling og afklaring af situationer, hvor der kunne være urimelige anklager.

Mindfulness terapi i grupper har stor effekt

Terapi med mindfulness i grupper har en lige så stor effekt som individuel kognitiv terapi til behandling af en lang række psykiatriske symptomer hos patienter med depression, angst og stressrelaterede forstyrrelser.

Unikt dansk studie i depression og hjertekarsygdom

At depression og hjertekarsygdom kan hænge sammen, er velbeskrevet. Men præcis hvad sammenhængen skyldes, er ikke afklaret. Og det vil et nyt dansk post.doc-projekt som det første i verden nu råde bod på.

Misbrug af Ritalin vokser markant

Unge og børn helt ned til 12-års alderen køber og misbruger ADHD-medicinen Ritalin. Pillerne bliver solgt i skolegårde og på universiteterne, og på Giftlinjen modtager man opkald fra børn og unge, der har misbrugt medicinen enten som præstationsfremmende middel i eksamensperioder eller som decideret rusmiddel.

Forskning i hukommelse får millionstøtte

Hvis man kan finde frem til, hvilke proteiner, der spiller en rolle for langtidshukommelsen, og hvordan de interagerer, kan man formentlig også nå frem til at kunne identificere molekylære mål for behandling af sygdomme, der er koblet til hukommelsen, f.eks. angst, posttraumatisk stress, afhængighedssygdomme og depression.

FORSIDEN

Gennembrud i behandling af kæmpecellearteritis

15. oktober 2017 Gigt
EU-kommisionen har netop godkendt RoActemra til behandling af kæmpecellearteritis i Europa. Dansk forsker mener, det er et gennembrud i behandlingen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift