Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

ADHD-børn med søvnproblemer kan hjælpes

Det mest effektive middel til bedre søvn blandt børn med ADHD er en god søvnhygiejne. Allan Hvolby, der er ekspert i problemet, fortæller her, hvordan man opnår de bedste resultater.

Succes med at inddrage patienterne

Projekt ’Patienten for bordenden’ vinder ny pris stiftet af Danske Regioner for årets borgerinddragende initiativ.

Lad os få nogle psykiatriske OBS klinikker

Maj Vinberg”Hvis jeg støder på psykiatriske patienter, der har haft uheldige forløb, så er det ofte i form af fejl ved centralvisitationen eller under en hospitalsindlæggelse. Fejlbehandlinger eller overdiagnostisering i almen praksis fylder kun meget lidt, når jeg og mine kollegaer taler sammen…”

DSAM: Løhde har lavet en fejlslutning

Anders BeichHvis sundhedsministerens står fast på sin kritik af lægers udskrivning af recepter på antidepressiv medicin, kan DSAM blive nødt til at anbefale sine medlemmer ikke at udskrive psykofarmaka overhovedet til nogen under 25, lyder det fra formand Anders Beich.

Nemmere at skræddersy ADHD-behandling

Det har i mange år været svært at målrette behandlingen af ADHD til den enkeltes behov. Godkendelsen af nye behandlinger – senest Intuniv til børn med ADHD – er et godt skridt på vejen mod en mere skræddersyet ADHD-behandling til gavn for patienterne.

Tre dødsfald kan skyldes ADHD-medicin

Lægemiddelstyrelsen fokus på bivirkninger af ADHD-medicin har ført til mange indberetninger af formodede kardiovaskulære bivirkninger af methylphenidat. Herunder tre dødsfald og et hjertestop.

ADHD-pigerne bliver ikke opdaget

Drengene får diagnosen, når de er omkring 8 år, mens pigerne er 13. De stille piger dukker sig og kan klare sig gennem folkeskolen uden at lærerne opdager dem. De kan have store konsekvenser for pigerne.

Tal for udredningsgaranti siger intet

Torsten Bjørn JacobsenPsykiatriens bestræbelser på at overholde behandlingsgarantier giver misvisende tal og fjerner fokus fra mere alvorlige og reelle problemer, mener formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab.

På vej mod den skræddersyede behandling

EU-millioner til projekt, hvor én persons biologiske forstyrrelse skal studeres i detaljer med det mål at blive i stand til at hjælpe flere på individuel basis.

Sygeplejersker i kirurgens sted

Siden 2015 har sygeplejersker på Vejle Sygehus foretaget mindre operationer. Og tendensen breder sig formentlig snart til resten af landet.

Nyt advarselssignal for hjertesygdom opdaget

Et team af forskere og medicinske eksperter ved Michigan State University i USA har opdaget et symptom, som, hvis man finder det, kan være et sikkert tegn på et forestående hjerteanfald.

Meget syge patienter får dræn i hjemmet

Et stigende antal meget syge østjyske patienter, der lider af tilbagevendende væske mellem lungehinderne (pleuravæske) eller væske i bughulen (malign ascites) får ved et mindre operativt indgreb anlagt et permanent dræn. Patienten kan på den måde blive dræneret for væsken derhjemme og undgår turene til hospitalet.

Mere effektiv PCSK9-medicin på vej

Her inden de første PCSK9-hæmmere rigtig har fået fodfæste på det danske marked er anden generation på vej. De vil gøre kolesterolbehandlingen endnu bedre, samtidig med at det ser ud til, at prisen vil få et markant hak nedad.

Bedre telerehabilitering skal redde flere

Flere studier viser, at hjemmemonitorering af hjertesvigtspatienter ved hjælp af måling af blodtryk, puls og vægt ikke er tilstrækkeligt til at kortlægge symptomforværring og genindlæggelser. Derfor vil et nyt, dansk studie – Future Patient – nu undersøge, om måling af flere parametre kan forbedre overvågningen hjemmefra.

Snart slut med forældede referenceværdier

Dansk Lungemedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklear Medicin har taget initiativ til projekt DALFUMAT. Her har 1.600 raske danskere mellem 18-98 år fået målt deres lungefunktion, så de fremtidige referencematerialer bliver til at stole på.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift