Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Metaanalyse: Risikabelt at stoppe med medicin for tidligt

Psykisk syge, der stopper med at tage antidepressiv medicin, har tre gange øget risiko for tilbagefald i forhold til, hvis de fortsætter med medicinen. Det gælder både de, der lider af angst, OCD og PTSD.

De kreative evner hos folk med ADHD kan udnyttes langt bedre

Mentalt syge er ofte meget kreative. Og de mest kreative er dem med ADHD. De har en stærk drivkraft, når de er motiverede for en opgave, og er desuden impulsive, risikovillige og klar til at kaste sig ud i ukendt terræn. Derfor vil det give god mening at integrere dem langt mere på arbejdsmarkedet.

Stor arvelig risiko for autisme

En ny analyse af data fra en tidligere undersøgelse af familiær risiko for autismespektrumforstyrrelse (ASD) antyder, at genetik bidrager med 83 procent af risikoen for ASD.

Politikere vil følge op på lægernes kritik

”Vi skal tage kritikken alvorligt, undersøge den og tage en dialog med lægerne om, hvordan vi både kan sikre at vi arbejder med den nye teknologi, men også sikrer at der er nok tid til patienterne.”

Patofysiologi bag funktionelle lidelser afdækkes

Definitionen af funktionelle lidelser har i mange år været debatteret heftigt – og indimellem endda aggressivt, når patienter har reageret på læger, der har luftet tesen om psykiske forklaringer. Måske debatten snart kan forstumme.

Øget indsats for selvmordstruede

Forebyggelse af selvmord skal styrkes over alt i landet. To store bevillinger fra satspuljemidlerne er målrettet hertil.

Der udskrives mindre psykofarmaka til børn og unge

​Antallet af børn og unge, der får udskrevet såkaldt psykofarmaka hos deres praktiserende læge, er i Region Hovedstaden det laveste i ti år. Selv forklarer regionen det med et klart politisk fokus og et godt samarbejde mellem de praktiserende læger og regionen.

Depressionsmedicin virker mod uforklarlige lidelser

Nu kan der være hjælp på vej til de 300.000 danske patienter, som lever med funktionelle lidelser. Ny dansk forskning viser, at antidepressiv medicin kan hjælpe disse mennesker, som lider af alskens invaliderende symptomer såsom voldsomme smerter i arme, ben og mave, hovedpine, kognitive forstyrrelser, svimmelhed og træthed. Alt sammen uden at nogen har kunnet stille en diagnose på dem.

Døgnrytmelys forebygger depression

Lys, som ændrer farve i løbet af dagen, er med til at sænke risikoen for depression hos patienter, der er indlagt med apopleksi.

Børn: Fokus skal sættes på bivirkningerne

Når det gælder to af de hyppigst anvendte antipsykotika til børn og unge med psykoser og skizofreni – Quetiapin og Aripiprazol – er det første og vigtigste, behandleren skal gøre at se på bivirkningsprofilerne. De er nemlig temmelig forskellige, mens effekterne til gengæld er meget ens.

Nordjyder bedst til depressionsbehandling

Psykiatrien i Region Nordjylland ligger i top, når det gælder kvaliteten i behandlingen af patienter med depression. Det skyldes blandt andet involvering af pårørende, fremgår det af en årsrapport fra Dansk Depressions Database (DDD).

Forfalsket medicin: Alle patienter tjekkes

Efter at myndigheder forskellige steder har opdaget forfalskede partier af skizofrenimidlet Xeplion 150 mg, har Lægemiddelstyrelsen og importørerne tilbagekaldt medicinen, mens Region Hovedstadens Psykiatri, Apotek og Enheden for Patientsikkerhed har besluttet at følge op på alle de patienter, som har modtaget den falske medicin.

God grund til hyppigere brug af elektrochok

I psykiatrien har behandlerne længe vidst, at elektrochok (ECT) er en effektiv terapi over for mange psykiske lidelser. Problemet er bare, at rigtig mange mennesker – en femtedel, ifølge en britisk undersøgelse – er bange for at kunne dø af behandlingen, og at den derfor ikke bruges ret meget.

Nyt kampagnesite sætter fokus på psoriasisgigt

Psoriasisforeningen har igangsat en ny informationskampagne ”Godt liv”, som skal øge opmærksomheden på og bidrage til viden om psoriasisgigt, så flere psoriasisramte kan få et godt liv.

Dårlig prognose for diabetespatienter med inficerede fodsår

Prognosen for personer med inficeret diabetisk fodsår er værre end hidtil troet. Sårene hos mere end halvdelen af ​​patienterne i en ny undersøgelse fra University of Leeds helede ikke i løbet af et år - og en ud af syv måtte have amputeret en del af eller hele deres fod.

Ældre IBD-patienter får ikke moderne medicinsk behandling

Inflammatorisk tarmsygdom er almindeligt forekommende hos ældre mennesker, men der er stor forskel i valg af behandling for de forskellige aldersgrupper. Det viser et stort registerstudie fra Karolinska Instituttet i Sverige.

DLS kritiserer revurderingsforslag: De skrøbelige og udsatte rammes

Lungemedicinernes selskab, DLS, mener, at Medicintilskudsnævnets fjerde forslag om revurdering af tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL i ATC-gruppe R03 indebærer risiko for uhensigtsmæssig, ineffektiv og fejlagtig medicinering af en stor gruppe af samfundets mest skrøbelige og udsatte.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift