Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Unikt dansk studie om børn af psykisk syge

Børn af forældre med alvorlig psykisk sygdom har en øget risiko for selv at få en psykisk lidelse. Ofte viser de mest alvorlige psykiske lidelser sig allerede i ungdomsårene, men de første tegn kan formentlig spores endnu tidligere.

Søskendes død øger egen risiko for at dø

Mister man en bror eller søster i barndommen, uanset dødsårsag, har man selv forhøjet risiko for at dø. Især det første år efter dødsfaldet. Det viser et registerstudie fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Motoriske problemer hos børn med skizofreni-forældre

Problemer med balancen og med fingerfærdighed er kendetegnende hos børn med en familiær risiko for skizofreni. Det samme gælder dog ikke for børn med en familiær risiko for bipolar lidelse.

Piger med ADHD har ti gange større risiko for adfærdsforstyrrelser

Børn med ADHD har større risiko for at udvikle ko-morbiditet, inkl. adfærdsforstyrrelser, depression, og angst. Vi ved dog meget lidt om, hvordan mønstret for komorbiditet ser ud hos piger, selvom ADHD er den mest hyppige børnepsykiatriske forstyrrelse, også for piger.

Unikt dansk studie om omkostninger ved ADHD hos voksne

Voksne med ADHD klarer sig markant ringere end deres søskende på stort set alle fronter: På arbejdsmarkedet, mht. indkomst, i forbindelse med kriminalitet og når det drejer sig om antal dage i en hospitalsseng.

Sygdomme i immunsystemet kan fremkalde ADHD

Nylige undersøgelser har antydet, at autoimmune sygdomme og immunaktivering spiller en rolle i udviklingen af ​​forskellige neurologiske lidelser. I det hidtil største studie af sin art påviser danske forskere en øget risiko for udviklingen af ADHD hos børn, hvor de enten selv eller en af deres forældre har en autoimmun sygdom.

Depot-behandling effektiv mod bipolaritet

Tidligere studier har vist at en månedlige indsprøjtning med aripiprazol er effektiv som behandling for skizofreni. Nu viser et nyt studie, at det samme gør sig gældende for bipolar sygdom type 1.

Forskere ser på hjernens grænsekontrol

Effektiv transport af medicin ind i hjernen er afgørende for behandlingen af patienter med hjernesygdomme. Derfor giver Lundbeckfonden nu yderligere 20 mio. kr. til et forskningsprojekt, der startede i 2014, og som skal gøre os klogere på, hvordan blod-hjerne-barrieren fungerer, bl.a. så man kan skræddersy medicin, der slipper lettere igennem.

USA godkender middel mod TD-symptomer

Det amerikanske FDA har godkendt den første medicin mod nogle af de bivirkninger, som antipsykotisk medicin kan have. Det er midlet valbenazine (Ingrezza), som hjælper mod TD (tardiv dykinesi) – dvs. ufrivillige bevægelser i ansigt og mund og parkinsonlignende symptomer i form af langsomme bevægelser, stivhed og rysten.

ADHD-børns morgenproblemer alvorlige trods medicin

Trods medicinsk behandling rapporterer forældre fortsat svære problemer i morgenfunktioner hos børn med ADHD, som påvirker både børnene og familierne i svær grad. Det viste et symposium om morgenfunktioner fredag på ADHD-verdenkongressen i Vancouver.

Regionerne kræver flere sengepladser

200 nye pladser på psykiatriske afdelinger og i særlige botilbud. Sådan lyder et udspil fra Danske Regioner, der skal give målgruppen sammenhængende forløb med fokus på bl.a. misbrugsbehandling og rehabilitering – og som skal medarbejderne en tryg hverdag.

Fødselsdepression er mindre skadelig end senere depression

Depression hos mor med barn i førskolealderen har større betydning for barnets mentale sundhed end en fødselsdepression. Dermed ser fødselsdepressioner ikke ud til at have så stor betydning for børns sundhed som tidligere antaget.

FORSIDEN

Gennembrud i behandling af kæmpecellearteritis

15. oktober 2017 Gigt
EU-kommisionen har netop godkendt RoActemra til behandling af kæmpecellearteritis i Europa. Dansk forsker mener, det er et gennembrud i behandlingen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift