Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Ifølge førsteforfatteren Mike Crawford, fra Imperial College London, er hurtige humørskift en af kernesymptomerne ved borderline personlighedsforstyrrelse, hvilket har medført interesse for, hvorvidt stemningsstabiliserende præparater, som lindrer disse symptomer hos personer med bipolar affektiv lidelse, også kunne gavne personer med borderline personlighedsforstyrrelse. Men det kan det altså ikke, ifølge det nye studie.

"Vi kan ikke anbefale behandling med lamotrigin til personer med borderline personlighedsforstyrrelse", skriver forskerne i studiet, der er publiceret i American Journal of Psychiatry.

Ingen forskelle i effekt

Ifølge førsteforfatteren har to tidligere placebo-kontrollerede undersøgelser vist, at lamotrigin reducerede impulsivitet og affekt labilitet. Men det var præliminære studier med få patienter og vurderede kun den kortsigtede virkning, påpeger han.

I den aktuelle undersøgelse rekrutterede forfatterne 276 personer med borderline og med en gennemsnitlig score på 17 på Zanarini Rating Scale for Borderline Personality Disorder (ZAN-BPD). Efter 12 uger var cirka 70 procent af deltagerne i behandling. ZAN-BPD scores faldt i begge grupper, men der var ingen forskelle grupperne imellem. Efter 52 uger (primært effektmål) var kun 34 pct. af deltagerne i behandling – og her var der heller ingen forskelle på ZAN-BPD scores grupperne imellem.

Forskerne fandt heller ikke nogen signifikante forskelle på grupperne i en række af sekundære effektmål.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift