Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Han har netop modtaget 12,5 mio. kr. af Lundbeckfonden til forskning netop i immunsystemet og dets rolle i udviklingen af akutte psykotiske lidelser.

Projektet har til formål at kortlægge infektioner og immunologiske forandringers betydning for at udvikle skizofreni og skal bl.a. bidrage med viden om, hvorvidt læger fremover skal være opmærksomme på infektioner og inflammation i hjernen, når de udreder patienter med psykose. 

Når immunrelaterede hypoteser til udviklingen af hjernesygdomme som f.eks. skizofreni har fået fornyet fokus, skyldes det bl.a. opdagelsen af antistoffer mod hjernevæv, som kan forårsage psykose.

Nyt projekt går skridtet videre

Michael Benros og hans forskergruppe har allerede påvist sammenhængene epidemiologisk med immunpåvirkninger uden for hjernen. Med det aktuelle forskningsprojekt bevæger de sig videre til at studere immunpåvirkninger på det materiale, der er tættest på hjernen, nemlig cerebrospinalvæsken (CSF), for at finde ud af om gener, der koder for immunsystemet, påvirker sammenhængene.

Forskningsprojektet vil omfatte et registerstudie, der udnytter de omfattende danske registre til at kæde informationer om infektioner sammen med data om udvikling af psykisk sygdom, foruden et stort klinisk studie blandt patienter med nyligt opstået skizofreni og svær depression.

Et paradigmeskift på vej

”Detaljerede undersøgelser af immunsystemets rolle kan resultere både i et forskningsmæssigt paradigmeskift i forståelsen af de patologiske mekanismer involveret i psykiatriske sygdomme, og være med til at forbedre diagnostikken af immunrelaterede årsager hos subgrupper af patienterne samt bane vejen for nye behandlingsmetoder,” som Michael Benros sagde, da han modtog den første store bevilling til sit projekt. Den lød på 4,4 mio. kr. og kom fra Danmarks Frie Forskningsfonds prestigefulde Sapere Aude-bevillinger – som Benros i øvrigt var en af de to første læger i psykiatrien til at få.

I april i år fik Michael Benros desuden den årlige hædersmedalje fra Selskabet for Teoretisk og Anvendt Terapi – også kaldet ’Jakobinerklubben’ – for sin forskning i forbindelsen mellem immunsystemet og psykisk sygdom.

Seneste forskningsprojekt fra Benros og hans forskerteam viste, at hver tredje, der får konstateret depression for første gang, har været indlagt med en infektion forud for diagnosen. Denne undersøgelse er den hidtil største, der viser en klar sammenhæng mellem antallet af infektioner og risikoen for at udvikle depression.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift