Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

iPSYCH-studiet startede i 2012 på initiativ af Lundbeckfonden, som fik bragt seks førende danske forskere sammen og dermed skabt grobunden for det store studie, der blev døbt iPSYCH – Initiativ for Integreret Psykiatrisk Forskning. Det har nu kørt i seks år og har ca. 150 forskere involveret – de fleste baseret i Aarhus og København, men flere også i udlandet, bl.a. på Harvard University.

Verdens største samling af data

iPSYCH består af flere sideløbende projekter, som kortlægger alle faktorer for udvikling af psykiske sygdomme. Foruden store kliniske projekter, der følger patienterne over en lang årrække, fokuseres der på genetiske faktorer, miljøfaktorer og samspillet mellem disse. Det hele faciliteres af et stort og unikt datasæt, som forskerne har fået opbygget, og som indtil videre er det altafgørende udkomme af iPsych. Det er verdens største og er blevet til i kraft af den unikke danske Neonatale Screenings Biobank, der blev oprettet i 1982, og som rummer blodprøver fra alle danskere født siden da. Ud over i Danmark findes en sådan biobank kun få steder. Dette datamateriale gør, at iPsych på verdensplan er på vej til at blive den platform som meget forskning i årsager til psykisk sygdom nu baserer sig på.

Omfattende forskning og ambitiøse mål

Forskningsaktiviteterne i iPSYCH går på hele spektret af faktorer, som spiller en rolle for udvikling af psykiske sygdomme – både de genetiske og de miljømæssige. Og ambitionen er at finde årsagerne til de psykiske lidelser og dermed skabe bedre behandlinger. Primært ift. fem sindslidelser: Skizofreni, manio-depressivitet, depression, autisme og ADHD.

 

iPSYCH forventes at løbe frem til 2021.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift