Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Per Bech blev tidligt optaget af at prøve at måle sværhedsgraden af en depression og tog fat på at validere Max Hamiltons depressionsskala. Hans forskning viste bl.a., at man med fordel kunne benytte en forkortet version af skalaen, og at den fulde skala består af flere delskalaer.

Han gik videre og fik også valideret den nye og kortere udgave af Hamilton-skalaen. Og siden bad WHO ham om at udvælge ratingskalaer for depression. I 1993 udgav Per Bech det, der er blevet kaldt en klassiker på området: ’Rating Scales for Psychopathology, Health Status and Quality of Life’. To år senere, i 1995, fik forskningsenheden i Hillerød under hans ledelse status af ’WHO Collaborating Center for Mental Health’ med fokus på livskvalitet, stress og depression. I de 10 år, hvor enheden var WHO-center, udviklede Per Bech skalaen WHO-5 – den mest anvendte skala inden for målingen af livskvalitet.

Per Bech var forfatter til mere end 400 videnskabelige artikler, sad i den videnskabelige redaktion for fem internationale tidsskrifter, og var tidligere præsident for European Psychiatric Association og æresmedlem af Dansk Psykiatrisk Selskab, Royal College of Psychiatrists i England samt European Psychiatric Association.

Per Bech har modtaget mange udmærkelser, f.eks. Anna Monika Prisen i 1983, Duphar Antidepressant Award i 1991, Mölnlycke Quality of Life Award i 1996, CINP Pioneers in Psychopharmacology Award i 2010 og Strömgren prisen i 2009.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift