Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Det er de såkaldte F-ACT teams, der bygger på tesen om, at intensiv behandling i eget hjem og nærmiljø kan hjælpe patienter med at tage forværring i opløbet og dermed forebygge indlæggelser.  

Forsøget startede i 2016, bl.a. med baggrund i de begrænsede muligheder for at tilpasse forløb og behandling efter patienternes aktuelle behov. Det førte til sammenlægning af de distriktspsykiatriske teams og Opsøgende Psykiatriske teams til nye F-ACT-teams – med inspiration fra Holland, hvor man udviklede F-ACT modellen for ti år siden.

Mere individuel behandling

F-ACT står for Flexible Assertive Community Treatment og er en organiseringsmodel for ambulant behandling af mennesker med svære psykiske lidelser som eksempelvis skizofreni. Modellen gør det bl.a. lettere at tilpasse intensiteten af behandlingen, så den passer til patientens aktuelle behov. I perioder hvor patienten har det særligt dårligt, hjælper teamet med at sikre, at patienten får intensiv hjælp i hjemmet eller nærmiljøet hver dag, hvis der er behov for det.

Mere tryghed også for medarbejderne

Evalueringerne af modellens brug i dansk praksis viser, at der er stor tilfredshed med den hos patienter og pårørende. Også blandt medarbejderne, som oplever, at modellen giver øget faglig sparring, tryghed for den enkelte medarbejder og større fleksibilitet i teamet, især i hverdagen, men også ved f.eks. kontaktpersoners ferie og fravær. Og det har ændret og forbedret praksis.

I alt fem F-ACT-teams bliver nu gjort permanente.

”Vi er rigtig glade for at F-ACT bliver gjort permanent. Det giver så god mening for personalet og patienterne, der får en behandling som er tilpasset deres behov. Ligeledes oplever personalet ikke længere at ’stå alene’ med de svære patientsager,” fortæller afdelingssygeplejerske Nadja Lauesen fra temaet i Bispebjerg/Brønshøj.

Mere forskning skal gøre det endnu bedre

Også i direktionen for Region Hovedstadens Psykiatri er der glæde over, hvordan det vellykkede forsøg er faldet ud. Og herfra ønsker man, at praksis bliver endnu bedre, hvorfor implementeringen følges tæt forskningsmæssigt. Håbet er, at det vil munde ud i forslag til tilpasninger og forbedringer i F-ACT-teamene. 

Der er løbende  ca. 6.800  patienter i behandling i F-ACT-teams i Region Hovedstadens Psykiatri, og til efteråret 2018 udvides ordningen til endnu ca. 3.000. 

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift