Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
”Jeg håber, at det vil være med til at skabe en god debat om medicinnedtrapning," siger leder af projektet på PCG overlæge Jimmi Nielsen.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Det er det første af slagsen herhjemme og er et satspuljefinansieret projekt, der med 10 mio. kr. i ryggen skal løbe over tre år.

I denne periode vil mennesker med skizofreni i Region Hovedstaden kunne indgå i et nyt behandlingstilbud, der bl.a. indebærer udarbejdelse af individuelle nedtrapningsplaner, tæt opfølgning, psykoedukation og fokus på reduktion af stress. Formålet er at undersøge, hvilke faktorer der spiller ind for en vellykket nedtrapning af antipsykotisk medicin hos patienter med skizofreni.

Leder af projektet på PCG er overlæge Jimmi Nielsen, der udover at få mere konkret viden om medicinnedtrapning også ser et andet vigtigt formål med projektet:

”Jeg håber, at det vil være med til at skabe en god debat om medicinnedtrapning eller ej. Hidtil har debatten været meget polariseret og uden de nuancer, som jeg mener, vi har behov for – både i forhold til at nedtrapning er en mulighed, og at det også kan være farligt,” siger han.

Psykiatrien er positiv

Jimmi Nielsen understreger, at medicinnedtrapning i forvejen er et emne, der er på dagsordenen hver dag i hele psykiatrien, fordi det generelt er et stort ønske hos patienterne at slippe for at tage antipsykotisk medicin – uanset om de har bivirkninger eller ej.

”Endnu et godt formål med projektet er derfor at vise, at vi i psykiatrien også er indstillet på at sætte spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt at tage medicin så længe, som det hidtil har været praksis,” påpeger han.

Kobler forskning på

Området for nedtrapning er i dag meget uopdyrket, både herhjemme og i udlandet. Til projektet i PCG er der derfor koblet et ph.d.-projekt på, som skal bidrage med evidensbaseret viden om, hvad årsagen er til, at det er så vigtigt for mange patienter at komme ud af medicinen, lige som det skal generere mere viden om, hvilke patienter der kan eller ikke kan klare sig med mindre medicin, og hvordan man i givet fald trapper bedst ned.

Udbredelsen er op til politikerne

I Norge har psykiatrien i nogle år kørt med faste tilbud til patienter med skizofreni overalt i landet om nedtrapning af medicin. Og Jimmi Nielsen forventer, at det også i Danmark kan blive bredt mere ud, afhængig af de resultater, man vil få ud af projektet i Glostrup. Men han peger også på, at dette er op til politikerne:

”Sagen er jo, at tabletter er billigere end varme hænder. Så hvorvidt medicinnedtrapning en dag kan blive et tilbud til alle danske skizofreni-patienter er til syvende og sidst et spørgsmål om, hvor mange penge samfundet vil bruge på det,” siger overlægen.

Behandlingsfokus på stressreduktion

Indholdet af behandlingen i Glostrup vil i vidt omfang fokusere på at reducere stress, da det er velkendt, at psykotiske symptomer forværres ved stress. Så ved at reducere patientens stressniveau kan man formentlig mindske behovet for antipsykotisk medicin. De stressreducerende interventioner inkluderer f.eks. afklaring af sociale forhold, ændring af vaner, etablering af socialpædagogisk støtte og psykoterapeutiske interventioner. Disse interventioner udføres ambulant og som internatkurser for patienterne.

Medarbejdere på projektet inkluderer bl.a. læger, sygeplejersker, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut og tidligere psykiatribrugere.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift