Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Børn: Fokus skal sættes på bivirkningerne

Når det gælder to af de hyppigst anvendte antipsykotika til børn og unge med psykoser og skizofreni – Quetiapin og Aripiprazol – er det første og vigtigste, behandleren skal gøre at se på bivirkningsprofilerne. De er nemlig temmelig forskellige, mens effekterne til gengæld er meget ens.

Denne konklusion stammer fra et dansk dobbeltblindet og randomiseret studie, der netop er publiceret i magasinet The Lancet Psychiatry. Hovedforfatteren er Anne Katrine Pagsberg, der er lektor, overlæge og Ph.D. ved forskningsenheden Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden. Studiet er det første af sin slags, hvor målgruppen er børn og unge.

”Vores resultater viser, at man ikke rigtig kan skelne, hvis man går efter gavnlige effekter. Til gengæld sætter studiet fokus på, hvor vigtigt det er at holde nøje øje med udviklingen af bivirkningerne. Vores studie går over 12 uger og viser rigtig mange bivirkninger. Og nogle bivirkninger kan nå at udvikle sig yderligere, da de fleste patienter typisk vil være i medicinsk behandling meget længere tid,” siger hun.

Som eksempel nævner hun vægtøgning, som var en markant bivirkning ved Quetiapin, og hvor kurven ikke viste tegn på at knække i løbet af undersøgelsesperioden.

Mange bivirkninger

Overordnet set påviste det danske studie et højt niveau af bivirkninger ved begge de to valgte lægemidler. For Quetiapin var der flest metaboliske bivirkninger – f.eks. i forhold til lipider, vægtstigning og insulinresistens. Således øgedes patienternes vægt i snit med 3.3 kg. (ca. seks kg. for Quetiapin og to kg. for Aripiprazol) i løbet af studiets 12 uger. For Aripiprazol var de motoriske bivirkninger mest markante, f.eks. i forhold til akatisi og indre uro samt rysten og stivhed i musklerne. Her var det 64 procent af børnene og de unge, som oplevede akatisi fra anden uge på medicinen, mens det for dem på Quetiapin var 31 procent.

”De forskellige bivirkningsprofiler betyder, at det er vigtigt for lægen at tage en snak med patienten og familien om, hvilke bivirkninger man i det konkrete tilfælde helst vil undgå. Hvis man for eksempel har et barn, hvor man gerne vil forebygge vægtøgning, kan man vælge Aripiprazol. Og hvis man hurtigt ser for mange bivirkninger ved brugen af Aripiprazol, kan man i stedet vælge Quetiapin,” siger Anne Katrine Pagsberg.

Mindre gavnlige effekter

I studiet blev børnene og de unge givet 600 mg/dag af quetiapine-ER (startende med 50 mg/dag) eller 20 mg/dag af aripiprazole (startende fra 2-5 mg/dag). I forhold til den gavnlige effekt af de to (reduktion i psykotiske funktioner), fandt man i studiet ingen markante forskelle. Forskerne havde på forhånd bestemt sig for et respons-kriterie for god effekt på 30 procent – dvs. patienterne skulle opleve en 30 procents reduktion i deres psykotiske symptomer samt en helhedsvurderet bedring af sygdommen svarende til ’stor’ eller ’meget stor’ forbedring. Men for begge stoffer nåede man kun op på 23 procent i hver gruppe. Og dermed var der ingen forskel på, hvor meget de to lægemidler hjalp børnene – eller rettere ikke hjalp.

Studiet forløb fra 2010-2014 og havde deltagelse af 113 børn og unge i alderen 12 til 17 år fra syv forskellige universitetsklinikker i Danmark – flest i Region Hovedstaden.

Da studiet startede var hverken Quetiapin eller Aripiprazol godkendt til brug for børn og unge med skizofreni. Undervejs godkendte EMA dog Aripiprazol til +15-årige. I USA er begge lægemidler godkendt til +13-årige med skizofreni. Og i Europa har EMA siden også godkendt paliperidon til +15-årige.

Flere resultater på vej

Et andet led i studiet var for forskerne at se på de deltagende børn og unge igen efter et år. Data herfra er ved at blive analyseret, og resultaterne vil formentlig foreligge i løbet af et det næste år. Desuden er forskerne i gang med at analysere detaljer på 12-ugers data. F.eks. ser de på, hvor stor effekt dosis og optitrering har, for at finde frem til om der er noget, man kan anbefale lægerne at gøre i forhold til håndteringen af medicinen, som kan give nogle mildere forløb. Bl.a. vil de gerne finde ud af, hvorfor generne ved Aripiprazol i form af akatisi ser ud til at være størst i starten af behandlingen.

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift