Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Døgnrytmelys forebygger depression

Lys, som ændrer farve i løbet af dagen, er med til at sænke risikoen for depression hos patienter, der er indlagt med apopleksi.

Det viser forskning fra Rigshospitalet Glostrup, hvor man har fulgt en række apopleksipatienter under indlæggelse og rehabilitering.

Omkring hver tredje patient får depression efter blodprop eller blødning i hjernen – med negative konsekvenser som nedsat aktivitetsniveau og øget dødelighed.

”For hospitalsindlagte patienter kan det være en stor udfordring at fastholde en naturlig døgnrytme. Patienter indlagt til rehabilitering efter blodprop eller hjerneblødning er ofte immobile, og kommer ikke uden for og får det lys, som hjernen har brug for, for at opnå en stabil døgnrytme,” forklarer læge Anders West, som står bag forskningsprojektet. 

Forskningsgruppen og driftsafdelingen fra Rigshospitalet Glostrup har i samarbejde med lysvirksomheden Chromaviso udviklet et døgnrytmelys, som er designet til at kunne opretholde den naturlige døgnrytme ved at efterligne solens naturlige lys over døgnet og dermed skabe den nødvendige sammensætning af lysskift og mørke i løbet af døgnet. 

Færre depressive symptomer

Resultatet af forskningsprojektet viste, at alle patienterne havde færre depressive symptomer efter 14 dages genoptræning, men at patienterne i døgnrytmelysgruppen gjorde det bedst.

Her var depressionsscoren halveret, mens den var reduceret med en tredjedel i kontrolgruppen.

I kontrollgruppen var der fortsat 40 procent som havde en depression etter 14 dage. I lysgruppen var det kun 20 procent.

”Jeg er positivt overrasket over, at lyset har en så stor effekt. Måske kan det bidrage til at forebygge depression hos nogen af de langtidsindlagte patienter,” siger Anders West.

”Vores studie viser, at døgnrytmelyset modvirker eller effektivt behandler depression opstået i forbindelse med blodprop eller blødning i hjernen. Fremover bør døgnrytmelyset overvejes som en del af behandlingsmiljøet ved et rehabiliteringsforløb over to uger,” mener Anders West.  

Første studie af sin art

Projektet er det første studie internationalt, der måler effekten af døgnrytmelys på indlagte apopleksipatienter. Effekten af døgnrytmelyset er undersøgt i forhold til en række parametre, herunder søvn, døgnrytmemarkører, kognitive evner, angst og depression. Resultaterne er netop blevet offentliggjort på ”International Stroke Conference” i Houston, Texas. Døgnrytmelysets effekt på patienternes søvn og træthed samt de døgnrytmeafhængige signalstoffer, er netop offentliggjort på ”European Stroke Organisation Conference”, men endnu ikke udgivet.

Ifølge Anders West er der nu behov for studier med større grupper af patienter. Lige som han mener, at det kunne være interessant at undersøge, om det også virker på andre typer af patienter.

Et interessant resultat

I en kommentar til undersøgelsen siger Poul Videbech, professor i psykiatri ved Københavns Universitet og overlæge i Region Hovedstadens Psykiatri til en norsk avis:

”Depression efter blodprop i hjernen er et stort problem. Det er vanskeligere at træne, når man er deprimeret. Alt vi kan gøre for at forbedre depression, er vældig vigtigt. Jeg synes, det er meget interessant, at lyset har en virkning.”

Han understreger i øvrigt, at der ingen bivirkninger er ved døgnrytmelyset. Og at effekten af lyset ikke kan sammenlignes med den af antidepressiv medicin.

Taltz får positiv udtalelse fra CHMP

Taltz anbefales til behandling af aktiv psoreasisartrit hos voksne af Det Europæiske Lægemiddelagentur komité for godkendelse af medicin til mennesker (CHMP). Rigtig god nyhed, mener dansk reumatolog.

Træning er mest effektivt ved impingementsyndrom

Træningsprogrammer, der lægger vægt på specifikke øvelser for rotatormanchet og scapulære muskler, er blandt de mest effektive tiltag til forbedring af skulderfunktion og lindring af smerter ved impingementsyndrom (kollisionssyndrom).

Gigtmiddel kan bekæmpe dødelig hudkræft

Behandling af den mest dødelige form for hudkræft kan blive mere effektiv, hvis den kombineres med et velkendt lægemiddel mod leddegigt.

Studie antyder: D-vitamin forebygger leddegigt

Risikoen for at udvikle leddegigt og andre inflammatoriske sygdomme reduceres ved at sikre et tilstrækkeligt niveau af D-vitamin, men hjælper tilsyneladende ikke stort, når sygdommene først er opstået.

Gabapentinoider giver ikke effektiv smertelindring

Gabapentinoiders anvendelse ved behandling af kroniske lændesmerter er udbredt, men effekten er ubetydelig og står ikke mål med bivirkningerne. Det mener et hold canadiske forskere.

Nyopdaget molekyle kan revolutionere gigt-behandling

Et molekyle kan revolutionere behandlingen af leddegigt og andre autoimmune sygdomme ved at hæmme et protein, der medvirker til at få kroppen til at angribe sit eget væv.

Wolfram kan dæmpe colitis

Ved hjælp af grundstoffet wolfram er det lykkedes forskere at reducere den eksplosive aktivitet af visse mavetarm-bakterier, der får eksempelvis colitis til at flamme op.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift