Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Regeringen vil afsætte millioner til psykisk syge børn

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby

Det bliver primært psykisk syge, som skal have gavn af satspuljemidlerne på sundhedsområdet i år, hvis det står til regeringen.

”Satspuljemidlerne går jo til en buket af gode initiativer, men jeg er særligt glad for, at børne- og ungepsykiatrien får et løft. Der er mange børn og unge, som kæmper med angst og depression, og deres familier føler ofte, at de løber panden mod en mur, når de skal have hjælp. Nu vil vi lave fremskudt psykiatri og sørge for, at de får hjælp langt tidligere, så de ikke ender med at falde ud af skolesystemet og kommer ind i behandlingspsykiatrien,“ siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Hvert efterår forhandler partierne om fordelingen af satspuljemidlerne i en række ministerier, og den endelige aftale skal indgås blandt satspuljepartierne, som er alle partier undtagen Enhedslisten.

Men regeringens udspil er altså, at der skal afsættes ca. 530 mio. kroner inden for Sundheds- og Ældreministeriets område, nemlig indenfor styrket indsats i psykiatrien, overfor kronikere og indenfor værdighed og omsorg for de svageste ældre.

390 mio. kr. skal gå til til ”Styrket indsats i psykiatrien og for kronikere” i perioden 2018-2021 og ca. 140 mio. kr. til ”Værdighed og omsorg for de svageste ældre” i samme periode. 

Regeringen vil bl.a. tage initiativ til:

  • Forsøg med en fremskudt regional psykiatri til tidlig behandling af børn og unge med tegn på psykiske lidelser, såsom børn og unge med lette former for spiseforstyrrelser, angst, depression, selvskade mv. Det vil være børn og unge, som i dag kan opleve at ”falde mellem to stole” i den regionale psykiatri og de kommunale indsatser ift. at få den rette hjælp.
  •  Pulje til afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing af spiseforstyrrelser samt udvidelse af kapaciteten af tilbud til behandling af personer med spiseforstyrrelser i den regionale psykiatri.
  •  Initiativer, der kan nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien.
  •  Indsatser, som sætter fokus på at hjælpe de svageste ældre samt øge livskvaliteten.
  •  Etablering af en plejehjemsportal samt styrke det social- og plejefaglige tilsyn på de danske plejehjem og i hjemmeplejen samt styrke den rehabiliterende indsats over for de svageste ældre.

Taltz får positiv udtalelse fra CHMP

Taltz anbefales til behandling af aktiv psoreasisartrit hos voksne af Det Europæiske Lægemiddelagentur komité for godkendelse af medicin til mennesker (CHMP). Rigtig god nyhed, mener dansk reumatolog.

Træning er mest effektivt ved impingementsyndrom

Træningsprogrammer, der lægger vægt på specifikke øvelser for rotatormanchet og scapulære muskler, er blandt de mest effektive tiltag til forbedring af skulderfunktion og lindring af smerter ved impingementsyndrom (kollisionssyndrom).

Gigtmiddel kan bekæmpe dødelig hudkræft

Behandling af den mest dødelige form for hudkræft kan blive mere effektiv, hvis den kombineres med et velkendt lægemiddel mod leddegigt.

Studie antyder: D-vitamin forebygger leddegigt

Risikoen for at udvikle leddegigt og andre inflammatoriske sygdomme reduceres ved at sikre et tilstrækkeligt niveau af D-vitamin, men hjælper tilsyneladende ikke stort, når sygdommene først er opstået.

Gabapentinoider giver ikke effektiv smertelindring

Gabapentinoiders anvendelse ved behandling af kroniske lændesmerter er udbredt, men effekten er ubetydelig og står ikke mål med bivirkningerne. Det mener et hold canadiske forskere.

Nyopdaget molekyle kan revolutionere gigt-behandling

Et molekyle kan revolutionere behandlingen af leddegigt og andre autoimmune sygdomme ved at hæmme et protein, der medvirker til at få kroppen til at angribe sit eget væv.

Wolfram kan dæmpe colitis

Ved hjælp af grundstoffet wolfram er det lykkedes forskere at reducere den eksplosive aktivitet af visse mavetarm-bakterier, der får eksempelvis colitis til at flamme op.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift