Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Regeringen vil afsætte millioner til psykisk syge børn

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby

Det bliver primært psykisk syge, som skal have gavn af satspuljemidlerne på sundhedsområdet i år, hvis det står til regeringen.

”Satspuljemidlerne går jo til en buket af gode initiativer, men jeg er særligt glad for, at børne- og ungepsykiatrien får et løft. Der er mange børn og unge, som kæmper med angst og depression, og deres familier føler ofte, at de løber panden mod en mur, når de skal have hjælp. Nu vil vi lave fremskudt psykiatri og sørge for, at de får hjælp langt tidligere, så de ikke ender med at falde ud af skolesystemet og kommer ind i behandlingspsykiatrien,“ siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Hvert efterår forhandler partierne om fordelingen af satspuljemidlerne i en række ministerier, og den endelige aftale skal indgås blandt satspuljepartierne, som er alle partier undtagen Enhedslisten.

Men regeringens udspil er altså, at der skal afsættes ca. 530 mio. kroner inden for Sundheds- og Ældreministeriets område, nemlig indenfor styrket indsats i psykiatrien, overfor kronikere og indenfor værdighed og omsorg for de svageste ældre.

390 mio. kr. skal gå til til ”Styrket indsats i psykiatrien og for kronikere” i perioden 2018-2021 og ca. 140 mio. kr. til ”Værdighed og omsorg for de svageste ældre” i samme periode. 

Regeringen vil bl.a. tage initiativ til:

  • Forsøg med en fremskudt regional psykiatri til tidlig behandling af børn og unge med tegn på psykiske lidelser, såsom børn og unge med lette former for spiseforstyrrelser, angst, depression, selvskade mv. Det vil være børn og unge, som i dag kan opleve at ”falde mellem to stole” i den regionale psykiatri og de kommunale indsatser ift. at få den rette hjælp.
  •  Pulje til afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing af spiseforstyrrelser samt udvidelse af kapaciteten af tilbud til behandling af personer med spiseforstyrrelser i den regionale psykiatri.
  •  Initiativer, der kan nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien.
  •  Indsatser, som sætter fokus på at hjælpe de svageste ældre samt øge livskvaliteten.
  •  Etablering af en plejehjemsportal samt styrke det social- og plejefaglige tilsyn på de danske plejehjem og i hjemmeplejen samt styrke den rehabiliterende indsats over for de svageste ældre.

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift