Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Får psykiatrien endelig rygvind?

Skrevet af Kristian Lund d. 23. april 2018

Er psykiatrien på vej mod et comeback, nu da al politisk interesse ellers har samlet sig om kræft og hjerter.

Skulle det være tilfældet, er det ikke bare på tide, men en historisk nødvendighed, ja, en retfærdighed.

Inden for bare en uge er den ene nyhed om psykiatrien dukket op efter den anden.

Først var der undersøgelsen fra Risskov, der viser, at intet mindre end 81 procent af lægerne i voksenpsykiatrien føler sig ”etisk udfordret” i deres arbejde. Blandt lægerne i børne- og ungdomspsykiatrien drejer det sig om 35 procent.

I sig selv er ”Etisk udfordret” en fantastisk formulering, som næsten kun kan passere indenfor psykiatrien. Der er tale om en eufemisme af værste skuffe – at være etisk udfordret er det samme som ikke at kunne stå inde for sin behandling af patienterne. At have samvittighedsnag. At skamme sig. At ligge søvnløs over frustrationen. Vi taler faktisk om det værste en læge kan komme ud for.

I Midtjylland hedder der åbenbart at være ”etisk udfordret”. Den alvor, det her handler om, afspejles ikke just i denne eufemi. Faktisk er den pressemeddelelse, som regionen udsendte i den forbindelse, ubegribelig utroværdig. Man kommer til at tænke på pressemeddelelser fra forbrydere fra erhvervslivet a la Stein Bagger. Dem der gemmer de egentlige nyheder så langt nede i pressemeddelelsen, så de måske slet ikke opdages af pressen. 

Læs selv regionens pressemeddelelse på Region Midtjyllands hjemmeside. Den er et skoleeksempel på manipulation af offentligheden. Det lykkedes heldigvis ikke. Mange medier skrev om undersøgelsen. Det lod sig trods alt ikke gøre at gemme så skræmmende budskaber af vejen.

Tilbage står derfor det egentlige, nemlig en monumental protest mod tingenes tilstand. Det er det nye, og det kan vel ikke fejes bort under et gulvtæppe. Det må da føre til øgede ressourcer og ændrede arbejdsforhold. Alt andet må være ubegribeligt.

I forlængelse af den situation gik Lægeforeningen overraskende – og tilsyneladende med stor kraft – ind i kampen for at løfte psykiatrien. Derfor lancerer Lægeforeningen nu sit eget udspil, ’Styrk psykiatrien nu – det vedrører os alle’, på det psykiatriske område. Nu protesterer lægerne over indsatsen, og lægger op til at regeringens kommende psykiatriplan kan bruges til noget – og at den omfatter øgede bevillinger.

Bare det kom til at ske – men det er desværre ikke særlig sandsynligt, og det er heller ikke særlig sandsynligt, at Lægeforeningen går fuldtonet ind i denne krig. Det er jo ikke første gang at foreningen erklærer sig parat til en indsats for psykiatrien – den er bare ikke blevet fulgt til dørs.

Lægernes formand Andreas Rudkjøbing roser til eksempel psykiatriplanen fra 2014. Den ros er der ikke mange inden for psykiatrien der deler. Den daværende sundhedsminister Nick Hækkerup jublede den gang over at man kunne afsætte 1,6 mia. kr. ekstra til sin plan. Men hvor pokker blev pengene af. Faktisk er det som om psykiatriplanens milliarder er forsvundet. Måske en sag for statsrevisorerne.

Lægeforeningen ser heldigvis ud til at mene det mere alvorligt end normalt. I hvert tilfælde har foreningen valgt Kirsten Ilkjær som sine nye næstformand, og hun er netop psykiater - og i øvrigt også formand for FAPS, Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

Hun afløser Michael Dupont, praktiserende læge. Da han blev næstformand var det tydeligt et signal om at inddrage de praktiserende læger og tage deres ønsker mere alvorligt. Måske kan man tillade sig at tro, at Kirsten Ilkjærs næstformandsskab på samme måde betegner en større interesse for psykiatrien.

For det ikke skal være løgn, så valgte Lægeforeningen også at tildele sin ærespris til Merete Nordentoft, professor og overlæge i psykiatri.  Til daglig er Merete Nordentoft overlæge ved Psykiatrisk Center København og professor i psykiatri ved Københavns Universitet. Hun får prisen for sit store arbejde med at forbedre behandlingen for patienter med psykisk sygdom.

I sin begrundelse sagde Andreas Rudkjøbing: ”Det er helt afgørende, at forskningen i psykisk sygdom styrkes. Her tjener Merete Nordentoft som et stort forbillede og kilde til inspiration - også fordi hun aldrig holder igen med at dele ud af sin viden og sine resultater.”

Med Lægeforeningens Ærespris følger 35.000 kroner.

Men måske følger der også en øget opmærksomhed på psykiatrien. Det er tiltrængt.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Medicinsk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debatører på sundhedsområdet.

Har du en kommentar?

Please login to leave a comment.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift