Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

I psykiatrien gælder alle kneb

Skrevet af Kristian Lund d. 03. oktober 2017 i kategorien Behandlinger

Det er med psykiatri som med kærlighed – alle kneb gælder. For psykiatrien er det bare ikke romantik men derimod muligheden for at bidrage eller aflaste psykiatrien, som er målet.

I den teknologibegejstrede Region Syddanmark har man nu implementeret en app som kan hjælpe patienterne og aflaste klinikerne.

Det er den slags initiativer vi har brug for – bare mange, mange flere - i en tid, hvor manglen på psykiatere råber til os hver gang man åbner en avis eller et digitalt medier. Aldrig før, efter min erindring, har der været annonceret så heftigt efter psykiatere som netop nu. Der mangler psykiatere til Nordjylland, Slagelse, Risskov, Grønland, overalt, og dertil kommer jo opslag efter sygeplejersker til psykiatrien. Det ser umuligt ud over hele linjen, og de eneste der har glæde af denne job-bonanza er vist medierne.

Men de mange annoncer illustrerer problemet og håbløsheden. Derfor er der brug for innovationer som den i Region Syddanmark. Der er tale om en app til patientens mobiltelefon med et tilknyttet computerbaseret program til klinikerne. Lige nu benytter 25 klinikere it-løsningen, mHealth som en del af behandlingen af patienter med depression, angst, skizofreni, borderline, bipolare lidelser eller personlighedsforstyrrelser.

Det er smart, fordi det hjælper patienterne til at få en større forståelse for, hvad der udløser reaktioner, og mens de bliver klogere, afgiver de informationer til klinikerne – og i øvrigt patienternes pårørende. Det kvalificerer behandlingen og skaber forståelse. Klinikerne får nu adgang til patienternes historiske data, og mHealth gør det nemmere at træffe beslutning om den rette behandling.

Systemet bakkes op af en række videnskabelige studier, og mon ikke det er på vej ud til andre egne af landet. På den helt korte bane er det den slags tænkning, der hjælper til med den fortvivlende ressourcesituation inden for psykiatrien. Mange andre lignende projekter arbejdes der med overalt, og nogle af dem vil givet hjælpe.

Det må man håbe, for lige nu er der ingen nemme løsninger udover annoncer.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Medicinsk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debatører på sundhedsområdet.

Har du en kommentar?

Please login to leave a comment.

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift