Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tallene er elendige, men Freitag jubler

Skrevet af Kristian Lund d. 20. marts 2016 i kategorien Behandlinger

Så har Lægeforeningen og dens søjler igen gennemført en tilfredshedsundersøgelse, og den vækker jubel - men ganske uden grund.

”Det er naturligvis godt, at vi overordnet står med en høj medlemstilfredshed, der stort set er på samme niveau som i 2012. Det er tydeligt, at medlemmerne synes, de får en god og kompetent hjælp fra sekretariatet, når de henvender sig. Og der er stor tilfredshed med vores medlemskommunikation,” siger PLO's formand Christian Freitag.

Men man kan blive usikker på, om han har læst sin egen undersøgelse.

Undersøgelsen er gennemført af det uafhængige analysefirma MSI Research, som er specialiseret i at foretage tilfredshedsundersøgelser i medlemsorganisationer. MSI Research gennemførte en tilsvarende undersøgelse i 2012.

Den nye undersøgelse viser, at medlemstilfredsheden hos PLO’s medlemmer ligger på indeks 62. Det er to point lavere end ved målingen i 2012. Men nok så væsentligt er det, at indeks 62 er decideret svagt resultat bedømt med udgangspunkt i den skala som MSI Research bruger til at bedømme indsatsen. Bedst på denne skala er indeks 80-100, der svarer til Meget højt niveau. Med 62 procent lander PLO i feltet, som instituttet kalder Middel niveau. Men tallet er en brøkdel fra dumpeniveauet fra indeks 55 til 59.

I det hele taget er det en tendens i sundhedssektoren, at lægerne ikke inviteres med, når beslutningerne skal træffes. I det nye Medicinråd, som skal bestemme, hvilke lægemidler patienterne skal have, har de lægevidenskabelige selskaber bare en eneste repræsentant af en forsamling på 21.

Kristian Lund

På det punkt må kollegaerne i FAS være decideret skræmte. FAS kommer ud med indeks 55, altså dumpekarakter. Men det ville være løgn at sige, at foreningen erkender problemerne i sin kommunikation til medlemmerne om denne undersøgelse, som ellers har kostet rigtig mange penge. Faktisk nævnes dette centrale tal overhovedet ikke.

Værst står det til med speciallægernes vurdering af FAS' politiske indflydelse. Dér får FAS indeks 52 og det er altså dumpekarakter.

Men netop på det punkt klarer PLO sig ikke meget bedre. PLO er i indeks 55. PLO's medlemmer er altså næsten lige så skeptiske som deres kollegaer i foreningen af speciallæger, når det gælder indflydelse.

Man forstår det godt. Det er ikke mere end nogle dage siden at DSAM udsendte en pressemeddelelse, hvor formanden - med rette - protesterede over, at Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og KL i fællesskab har udarbejdet nye retningslinjer for behandlingen af børn med ADHD, og i den forbindelse har pålagt almen praksis en række nye opgaver med opfølgning af denne patientgruppe.

Men de praktiserende læger er end ikke blevet hørt: ”Jeg synes, det er problematisk, at vi som selskab ikke er blevet taget med på råd, når vi er en central aktør i de nye retningslinjer. Det er i sidste ende patienterne, der kommer i klemme, og det er jeg rigtig ked af, da de fortjener højt kvalificeret behandling,” siger formanden for DSAM, Anders Beich.

Heller ikke da det danske sundhedsvæsen skulle involvere de praktiserende læger i kræftopfølgning blev de reelt involveret - og nu er det projekt mere end et halvt år forsinket i forhold til de planer, som Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner havde, og den forsinkelse er dømt til at blive endnu større. Om kort tid får de praktiserende læger sikkert skylden for forsinkelsen. Sådan plejer det at gå. Men intet blev jo gjort for at involvere dem i beslutningerne.

I det hele taget er det en tendens i sundhedssektoren, at lægerne ikke inviteres med, når beslutningerne skal træffes. I det nye Medicinråd, som skal bestemme, hvilke lægemidler patienterne skal have, har de lægevidenskabelige selskaber bare en eneste repræsentant af en forsamling på 21.

Men i det tilfælde er lægerne gået i fælden med øjnene vidt åbne. Lægeforeningen - altså FAS og PLO’s storebror - har nemlig valgt at være alliancepartner til Danske Regioner, og foreningens eneste reaktion på regionernes plan er fortsat at rose Danske Regioner for udspillet, som ellers ydmyger lægerne ved at fratage dem indflydelse på et område, hvor de er eksperterne.

Så kan det ikke nytte, at PLO - og altså også FAS og også Lægeforeningen - får det til at se ud som om alting er lyserødt.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Medicinsk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debatører på sundhedsområdet.

Taltz får positiv udtalelse fra CHMP

Taltz anbefales til behandling af aktiv psoreasisartrit hos voksne af Det Europæiske Lægemiddelagentur komité for godkendelse af medicin til mennesker (CHMP). Rigtig god nyhed, mener dansk reumatolog.

Træning er mest effektivt ved impingementsyndrom

Træningsprogrammer, der lægger vægt på specifikke øvelser for rotatormanchet og scapulære muskler, er blandt de mest effektive tiltag til forbedring af skulderfunktion og lindring af smerter ved impingementsyndrom (kollisionssyndrom).

Gigtmiddel kan bekæmpe dødelig hudkræft

Behandling af den mest dødelige form for hudkræft kan blive mere effektiv, hvis den kombineres med et velkendt lægemiddel mod leddegigt.

Studie antyder: D-vitamin forebygger leddegigt

Risikoen for at udvikle leddegigt og andre inflammatoriske sygdomme reduceres ved at sikre et tilstrækkeligt niveau af D-vitamin, men hjælper tilsyneladende ikke stort, når sygdommene først er opstået.

Gabapentinoider giver ikke effektiv smertelindring

Gabapentinoiders anvendelse ved behandling af kroniske lændesmerter er udbredt, men effekten er ubetydelig og står ikke mål med bivirkningerne. Det mener et hold canadiske forskere.

Nyopdaget molekyle kan revolutionere gigt-behandling

Et molekyle kan revolutionere behandlingen af leddegigt og andre autoimmune sygdomme ved at hæmme et protein, der medvirker til at få kroppen til at angribe sit eget væv.

Wolfram kan dæmpe colitis

Ved hjælp af grundstoffet wolfram er det lykkedes forskere at reducere den eksplosive aktivitet af visse mavetarm-bakterier, der får eksempelvis colitis til at flamme op.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift