Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tallene er elendige, men Freitag jubler

Skrevet af Kristian Lund d. 20. marts 2016 i kategorien Behandlinger

Så har Lægeforeningen og dens søjler igen gennemført en tilfredshedsundersøgelse, og den vækker jubel - men ganske uden grund.

”Det er naturligvis godt, at vi overordnet står med en høj medlemstilfredshed, der stort set er på samme niveau som i 2012. Det er tydeligt, at medlemmerne synes, de får en god og kompetent hjælp fra sekretariatet, når de henvender sig. Og der er stor tilfredshed med vores medlemskommunikation,” siger PLO's formand Christian Freitag.

Men man kan blive usikker på, om han har læst sin egen undersøgelse.

Undersøgelsen er gennemført af det uafhængige analysefirma MSI Research, som er specialiseret i at foretage tilfredshedsundersøgelser i medlemsorganisationer. MSI Research gennemførte en tilsvarende undersøgelse i 2012.

Den nye undersøgelse viser, at medlemstilfredsheden hos PLO’s medlemmer ligger på indeks 62. Det er to point lavere end ved målingen i 2012. Men nok så væsentligt er det, at indeks 62 er decideret svagt resultat bedømt med udgangspunkt i den skala som MSI Research bruger til at bedømme indsatsen. Bedst på denne skala er indeks 80-100, der svarer til Meget højt niveau. Med 62 procent lander PLO i feltet, som instituttet kalder Middel niveau. Men tallet er en brøkdel fra dumpeniveauet fra indeks 55 til 59.

I det hele taget er det en tendens i sundhedssektoren, at lægerne ikke inviteres med, når beslutningerne skal træffes. I det nye Medicinråd, som skal bestemme, hvilke lægemidler patienterne skal have, har de lægevidenskabelige selskaber bare en eneste repræsentant af en forsamling på 21.

Kristian Lund

På det punkt må kollegaerne i FAS være decideret skræmte. FAS kommer ud med indeks 55, altså dumpekarakter. Men det ville være løgn at sige, at foreningen erkender problemerne i sin kommunikation til medlemmerne om denne undersøgelse, som ellers har kostet rigtig mange penge. Faktisk nævnes dette centrale tal overhovedet ikke.

Værst står det til med speciallægernes vurdering af FAS' politiske indflydelse. Dér får FAS indeks 52 og det er altså dumpekarakter.

Men netop på det punkt klarer PLO sig ikke meget bedre. PLO er i indeks 55. PLO's medlemmer er altså næsten lige så skeptiske som deres kollegaer i foreningen af speciallæger, når det gælder indflydelse.

Man forstår det godt. Det er ikke mere end nogle dage siden at DSAM udsendte en pressemeddelelse, hvor formanden - med rette - protesterede over, at Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og KL i fællesskab har udarbejdet nye retningslinjer for behandlingen af børn med ADHD, og i den forbindelse har pålagt almen praksis en række nye opgaver med opfølgning af denne patientgruppe.

Men de praktiserende læger er end ikke blevet hørt: ”Jeg synes, det er problematisk, at vi som selskab ikke er blevet taget med på råd, når vi er en central aktør i de nye retningslinjer. Det er i sidste ende patienterne, der kommer i klemme, og det er jeg rigtig ked af, da de fortjener højt kvalificeret behandling,” siger formanden for DSAM, Anders Beich.

Heller ikke da det danske sundhedsvæsen skulle involvere de praktiserende læger i kræftopfølgning blev de reelt involveret - og nu er det projekt mere end et halvt år forsinket i forhold til de planer, som Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner havde, og den forsinkelse er dømt til at blive endnu større. Om kort tid får de praktiserende læger sikkert skylden for forsinkelsen. Sådan plejer det at gå. Men intet blev jo gjort for at involvere dem i beslutningerne.

I det hele taget er det en tendens i sundhedssektoren, at lægerne ikke inviteres med, når beslutningerne skal træffes. I det nye Medicinråd, som skal bestemme, hvilke lægemidler patienterne skal have, har de lægevidenskabelige selskaber bare en eneste repræsentant af en forsamling på 21.

Men i det tilfælde er lægerne gået i fælden med øjnene vidt åbne. Lægeforeningen - altså FAS og PLO’s storebror - har nemlig valgt at være alliancepartner til Danske Regioner, og foreningens eneste reaktion på regionernes plan er fortsat at rose Danske Regioner for udspillet, som ellers ydmyger lægerne ved at fratage dem indflydelse på et område, hvor de er eksperterne.

Så kan det ikke nytte, at PLO - og altså også FAS og også Lægeforeningen - får det til at se ud som om alting er lyserødt.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Medicinsk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debatører på sundhedsområdet.

Comments (2)

 • Christian Freitag

  Christian Freitag

  01 april 2016 at 07:59 |
  PLO jubler ikke

  Kristian Lund skriver i en kommentar 20. marts om PLO’s medlemstilfredsunder-søgelse: ”Tallene er elendige, men Freitag jubler”. Begge dele er forkert.
  Undersøgelsen viste, at den generelle tilfredshed med PLO blandt vores medlem-mer ligger på indeks 62. At Kristian Lund udlægger det som ”et decideret svagt resultat”, må stå for hans egen regning. Resultatet er bare ét indekspoint under gennemsnittet for AC-organisationer.
  Det er også misvisende at skrive, at jeg ”jubler”. I min kommentar på PLO’s hjemmeside udtrykker jeg glæde over, at medlemmerne synes, de får en god og kompetent hjælp fra sekretariatet, når de henvender sig. Jeg fremhæver også, at medlemmerne synes, vi kan gøre det bedre, når det gælder interessevaretagelse og image. Det er jeg i øvrigt helt enig med medlemmerne i.
  Når man tænker på den politiske uro, der har præget vores område siden seneste måling i 2012, er det meget naturligt, at medlemmernes tilfredshed er faldet med to indekspoint. Jeg ville faktisk have troet, at der var sket et større fald i medlems-tilfredsheden.
  Til gengæld er medlemmernes loyalitet over for PLO i samme periode steget og ligger på et meget højt niveau (indeks 83, som er 12 point højere end gennemsnit-tet for AC-organisationer). Det vil jeg som formand have lov til at glæde mig over – uanset om det falder i Kristian Lunds smag!

  reply

 • Søren Meng

  Søren Meng

  06 november 2017 at 16:19 |
  Tillykke med det Christian.

  reply

Har du en kommentar?

Please login to leave a comment.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift