Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tværfaglige centre er rette svar på svær overvægt

Skrevet af Kristian Lund d. 28. maj 2018

Svær overvægt er blevet Danmarks førende sundhedsproblem. Intet mindre. Det er den klareste lære af Den Nationale Sundhedsprofil fra 2017. For første gang er mere end halvdelen af danskerne overvægtige, og 17 procent, næsten hver femte, har svær overvægt (plus 30 BMI).

Alligevel er svær overvægt i modsætning til alle de andre store sygdomme uden egentlige speciallæger. Tættest på kommer endokrinologerne, men deres egentlig kompetencer er diabetes, som da også er en udbredt konsekvens af fedme.

Men ellers har svær overvægt ingen ejere, ingen herrer og alt lander mellem stolene, mange stole. Derfor er det ikke bare en god idé men en bydende nødvendighed, at Danmark får deciderede centre for svær overvægt – Danmark behøver nogen til at tage ansvaret for denne patientgruppe, som i dag har meget få, næsten ingen, til at håndtere de hastigt voksende problemer.

Den opgave kan et center tage på sig, og så ville Danmark også få en institution, som kan samle på læring, igangsætte forskning, rådgive og holde sammen på alle de, der burde tage ansvar: Skoler, arbejdspladser, kommuner, almen praksis, sygehusene og en masse speciallæger, som tager sig af alle de sygdomme som følger med svær overvægt.

Lige nu arbejdes der på at etablere et pilotprojekt, som kan være første skridt på vejen til en række regionale centre. Projektet har fået økonomisk støtte fra Novo Nordisk og det er nærmest pinligt, at det danske sundhedsvæsen ikke har kunnet tage den opgave på sig.

En af nøglepersonerne i bestræbelserne er professor og fedmeforsker, Jens Meldgaard Bruun. Han siger til Medicinsk Tidsskrift, at idéen er at samle så mange relevante specialer i gruppen som muligt: Diætister, folk med viden om fysisk aktivitet, psykologer, endokrinologer, hjertespecialister og almene medicinere, og på den måde skal det sikres, ”at vi kommer hele vejen rundt om problemet - behandlingsmæssigt men også i forhold til livsstilsfaktorer,”

Fedmeforsker: Vi mangler vejledning i medicinsk behandling af overvægt

Det kan kun gå få langsomt at komme i gang.

Uden centre er det nemt at forudse, hvad der vil ske. Eller retter ikke ske. Så kommeR tingene til at flyde, sådan som det sker i dag, hvor alle initiativer er halvhjertede lapperier, ikke mindst fordi ingen rigtig anses for at være de sande eksperter – og de, der faktisk er eksperter, får ikke den rette indflydelse. Ansvaret er væk.

Derfor er der brug for politiske initiativer. Politikerne må træde til. Ellers får Danmark ikke strømlinet sin indsats på et område, som i dag berører stort set alle danskere, enten fordi de selv er overvægtige eller fordi de er pårørende.

Arbejdet kunne mageligt gå i gang nu for at få Danmark til at indse, at der er tale om et problem, ja, et stort problem, som eskalerer på fulde damp i disse år.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Medicinsk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debatører på sundhedsområdet.

Har du en kommentar?

Please login to leave a comment.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift