Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Samarbejde om sundhed har ikke haft nogen effekt

Et projekt i Odense om at skabe et velfungerende og forpligtende samarbejde på tværs af sektorgrænser – det vil sige mellem hospital, kommune og praktiserende læger - har ikke haft nogen effekt.

Det viser et notat fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

Projektet Integrated Care blev gennemført i perioden 2014-2015 blandt to forskellige patientgrupper, som var tilknyttet udvalgte praksisser i Odense Kommune.

Projektets grundlæggende vision var at skabe et velfungerende og forpligtende samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende læger. De to patientgrupper i projektet var henholdsvis ældre medicinske patienter (DÆMP-patienter) og patienter med stress, angst og depression (SAD-patienter).

VIVE (daværende KORA) gennemførte i maj 2016 en storstilet evaluering af projektet, som dels bestod af en rapport om effekterne for DÆMP-patienter og dels af en rapport om effekterne for SAD-patienterne. Rapporterne indeholdt blandt andet en række resultatmålinger baseret på projektets kvantitative mål.

For de to patientgrupper var det dog ikke muligt at identificere nogen af de ønskede positive effekter. En mulig forklaring kunne være, at opfølgningsperioden var forholdsvis kort –mindre end et år for de fleste patienter. Derfor har Vive lavet en opfølgende evaluering to år efter, at projektet blev sat i gang.

Og overordnet viser denne opfølgning, at det heller ikke på længere sigt kan påvises, at Integrated Care har haft en positiv effekt på hverken:

  • Begge patientgruppers brug af ydelser inden for praksisområdet
  • Begge patientgruppers brug af hospitalsindlæggelser og ambulante besøg
  • Dæmp-patienternes brug af kommunal hjemme- og sygepleje
  • SAD-patienternes brug af offentlige forsørgelsesydelser.

Dog viser analysen også, at nogle af de negative effekter, man fandt blandt DÆMP-patienterne i den oprindelige evaluering, der viste forhøjet forbrug af praktiserende læge og forhøjet anvisning til personlig hjemmepleje, forsvinder efter det første år.

Tilsvarende forsvinder den lavere selvforsørgelsesgrad, som kan måles for SAD-patienterne i det første år efter indsatsens start. Til gengæld kan der stadig to år efter måles en større samlet anvendelse af syge- og arbejdsløshedsdagpenge blandt deltagere i Integrated Care – mens det er mindre sandsynligt, at denne gruppe modtager førtidspension.

DLS kritiserer revurderingsforslag: De skrøbelige og udsatte rammes

Lungemedicinernes selskab, DLS, mener, at Medicintilskudsnævnets fjerde forslag om revurdering af tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL i ATC-gruppe R03 indebærer risiko for uhensigtsmæssig, ineffektiv og fejlagtig medicinering af en stor gruppe af samfundets mest skrøbelige og udsatte.

Rekordstor bevilling til hjerneforskning

Lundbeckfonden har åbnet den helt store pengepung og efterlyser nu ansøgninger til forskning i hjernesygdomme. Forskerne kan i alt hente 250 mio. kr. i fonden, hvilket er den historisk største bevilling nogensinde.

Forskning i psykiske lidelser fremmes

Den Frie Forskningsfond har for første gang givet de store og prestigefyldte Sapere Aude-bevillinger til læger i psykiatrien.

Tidligere psykiatriske patienter hjælper nuværende

Et treårigt projekt med peerstøtte i psykiatrien i København og Nordsjælland har allerede midtvejs i forløbet vist sig at have et stort potentiale. For patienterne skaber det håb, mod på forandring og handlekraft.

2,6 mio. kr. til måling af skizofrenis sværhedgrad

Forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har netop modtaget en bevilling på 2,6 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond til at afprøve en ny metode til at måle sværhedsgraden af skizofreni.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift