Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

PLO-Hovedstaden til landets øvrige praktiserende læger: Glæd jer til 72 timers-ordningen

Færre kontakter om nyligt udskrevne patienter mellem kommunalt personale og almen praksis. Færre henvendelser fra borgere, der har smerter, åndenød eller feber kort tid efter, hospitalspersonalet har sendt dem hjem igen. Sådan opleves den positive effekt af 72 timers-behandlingsansvaret, der snart skal implementeres i hele landet.

Den kommende natlige lægevagt i Region Midtjylland er underfinansieret

Praktiserende læger på fysiske konsultationssteder i Gødstrup og Aarhus skal fremover bruges til at visitere i nattetimerne, mens paramedicinere, sygeplejersker og ambulancepersonale kører ud til borgerne og får backup fra lægerne via telefon eller videoopkald.

Job og brystkræft: Hjælp patienten med at stå på sin ret til sygedagpenge

Når den praktiserende læge møder alvorligt syge brystkræftpatienter, er der flere forhold at være opmærksom på for at støtte patienten i den løbende sagsbehandling i jobcenteret. En klart formuleret lægeerklæring er for eksempel afgørende for, at patienten ikke får frataget sine dagpenge i utide. 

Indstilling: Region Midtjylland springer udbud af lægevagten over

Private leverandører skal ikke stå for lægevagt om natten i Midtjylland – i Region Midtjylland fravælger man udbud på lægevagten af den type, som man har besluttet i Region Syddanmark. Sådan lyder det i en indstilling, der 9. maj har opnået flertal i regionens udvalg for nær sundhed.

Eksperter: Almen praksis skal mere ind i kampen mod selvmordsforsøg

I Sundhedsstyrelsens udspil til en tiårig psykiatriplan lyder en af anbefalingerne på øget forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Og i den indsats bør de praktiserende læger spille en langt større rolle, end de gør i dag, mener to eksperter. Blandt andet bør de henvise flere selvmordstruede patienter til psykologbehandling.