Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Praktiserende læger skal hjælpe Medicinrådet med behandlingsvejledning for type 2-diabetes

Onsdag har Medicinrådet besluttet endelig at sætte arbejdet med en behandlingsvejledning til type 2-diabetes i gang. Samtidig ændrer behandlingsvejledningen fra Dansk Endokrinologisk Selskab karakter.

Det har kostet lang betænkningstid for Medicinrådet at affyre startskuddet til arbejdet med en behandlingsvejledning. Da Medicinrådet i oktober 2018 besluttede at udarbejde en behandlingsvejledning for type 2-diabetes, kimede mobilerne hos rådet, og blandt andet Diabetesforeningen meldte ud, at man ønskede en mere fagligt koordineret tilgang i stedet for endnu en behandlingsvejledning. På området findes nemlig allerede flere vejledninger: Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) har én, Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) har én og indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) har én.

Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) har dog besluttet, at selskabets behandlingsvejledning nu ændrer karakter.

"Vi har fra DES' side tidligere udtrykt bekymring for, at den store mængde af guidelines, der findes på området for type 2 diabetes, kan føre til forvirring. Og dermed i sidste ende til, at implementeringen af anbefalingerne bliver mindre effektiv," siger Troels Krarup Hansen, formand for DES.
 
"Vi har besluttet at den Nationale Behandlingsvejledning (NBV), vi laver i regi af DES fremover får karakter af en "standards of care", hvor vi beskriver den efter vores faglige vurdering bedste tilgang til behandling af type 2 diabetes ud fra den gældende evidens. Vi læner os her tæt op af EASD/ADA's fælles internationale guideline, og bestræber os på at holde NBV'en dynamisk, så vi hurtigt kan justere, når der komme ny evidens. Og det gælder både inden for livsstilsintervention samt medicinsk behandling af. f.eks. højt blodsukker, højt blodtryk og høje kolesteroltal," siger Troels Krarup Hansen.

Udskudt i december

I december sidste år besluttede Medicinrådet at udskyde den planlagte behandlingsvejledning, og Medicinrådets formand, Steen Werner Hansen, sagde ved den lejlighed til Medicinsk Tidsskrift:

”Der er flere, der har meldt ind, at en behandlingsvejledning til type 2-diabetes fra Medicinrådet er overflødig, fordi der allerede findes så mange nye og opdaterede behandlingsvejledninger på området. Derfor vil vi udskyde at lave en ny behandlingsvejledning, indtil vi har undersøgt, hvordan vi får de rigtige mennesker med i processen."

Det er meningen, at den kommende behandlingsvejledning skal besvare nogle af de spørgsmål om valg af lægemidler, som ikke er dækket af de andre vejledninger på området. Den vil tage stilling til valg mellem lægemidler både på tværs af og inden for lægemiddelklasser. Desuden vil behandlingsvejledningen adressere forskellige problemstillinger relateret til mulig over- og underbehandling af diabetespatienterne.

Steen Werner Hansen har tidligere givet udtryk for, at netop implementering af en behandlingsvejledning for type 2-diabetes er tilknyttet særlige udfordringer, fordi den henvender sig til primærsektoren. Normalt retter Medicinrådets behandlingsvejledninger sig mod hospitalernes brug af lægemidler, mens diabetes-lægemidlerne i vidt omfang bliver ordineret af alment praktiserende læger.

”Det er allerede i dag en udfordring at få implementeret behandlingsvejledningerne til primærsektoren. Vi skal sikre os, at Medicinrådets behandlingsvejledninger bliver implementeret hos de praktiserende læger, hvor de får opbakning. Vi mener i den forbindelse, at det er vigtigt at prioritere, at vi får implementeret de rigtige mennesker, så vi også får implementeret vejledningen, når den ligger færdig," sagde Steen Werner Hansen til Medicinsk Tidsskrift i december.

Praksislæger med

Derfor blev det onsdag besluttet, at fagudvalget, der står for udarbejdelsen af udkastet til behandlingsvejledningen, skal udvides, så det også tæller mindst to alment praktiserende læger og regionale lægemiddelkonsulenter. De skal blandt andet bidrage til en plan for, hvordan Medicinrådets kommende behandlingsvejledning bliver implementeret i praksis.

Formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, sagde for en måned siden til Medicinsk Tidsskrift, at selskabet har en koordinationsgruppe for kliniske vejledninger i forhold til almen praksis, hvor man jævnligt diskuterer udfordringen med de mange vejledninger med de øvrige aktører.

“For eksempel også, at Medicinrådet nu vil lave en diabetes-behandlingsvejledning, som skal gælde både sekundær og primær sektor. Det bliver ikke nødvendigvis godt i en verden, hvor vores patienter ofte også fejler alt muligt andet end diabetes, og hvor populationerne i primær og sekundær sektor er meget forskellige,” sagde DSAM-formanden.

DES er også spændt på at se, hvordan Medicinrådet kommer til at sikre implementeringen af deres guideline.

"Man må selvfølgelig respektere, at Medicinrådet vil lave deres egen guideline, hvor der jo også vil blive taget økonomiske overvejelser med ind i langt højere grad. Dermed kan en sådan guideline være med til at sikre, at vi kan levere den bedst mulige behandling til flest mulige patienter. Det bliver dog spændende at se, hvordan Medicinrådet vil sikre implementeringen af deres guideline. Ideen med at inddrage praktiserende læger i fagudvalget giver i den forbindelse god mening, men det er selvfølgelig vigtigt, at der også bliver plads til de diabetologiske eksperter med specialviden inden for området," siger Troels Krarup Hansen.

Medicinrådet har til dato udarbejdet 12 behandlingsvejledninger og yderligere 20 er under udarbejdelse. Hertil kommer behandlingsvejledningen for type 2-diabetes.

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)