Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Professor: Vi kan bruge SGLT2-hæmmere som målrettet hjertepræparat

Netop fremlagte resultater fra det store DECLARE TIMI 58-studie får den konsekvens, at det med meget stor sandsynlighed vil blive normal praksis også at behandle de patienter med type 2-diabetes, som er i risikogruppen for at udvikle hjertekarsygdom, med SGLT2-hæmmere. 

Det siger professor Kenneth Egstrup, overlæge, Intern Medicin og Kardiologi, OUH.

Han mener, at man i en ikke så fjern fremtid vil tilbyde patienter med type 2-diabetes, som fortsat ikke har udviklet hjertekarsygdom, men er i risikogruppen for at gøre det, behandling med SGLT2-hæmmere. Og kardiologen finder de nye resultater om diabetesmidlerne SGLT2-hæmmerne interessante netop ud fra et kardiologisk synspunkt. 

"Allerede med data fra EMPA-REG-studiet stod det klart, at empagliflozin har en beskyttende kardiovaskulær effekt. På vores afdeling betyder det, at diabetespatienter allerede på nuværende tidspunkt får tilbudt behandling med SGLT2-hæmmere, hvis de har kendt hjertekarsygdom. Med resultaterne fra DECLARE TIMI 58 vil også patienter, som er i risikozonen for at udvikle hjertekarsygdom, på sigt få tilbudt behandling med et præparat fra SGLT2-hæmmerklassen," siger Kenneth Egstrup. 

"Set med kardiologiske briller er det primære formål med at anvende SGLT2-hæmmere, at det har en massiv effekt på hjertesvigt. Det er en effekt, som i øvrigt er uafhængig af, om lægemidlet er med til at sænke blodsukkeret hos patienten. Derfor mener jeg, at man kan anvende SGLT2-hæmmere som et decideret, målrettet hjertepræparat," siger Kenneth Egstrup. 

Meldingen kommer ovenpå, at Kenneth Egstrup netop nu har deltaget i American Heart Association (AHA) Scientific Sessions 2018, hvor han har overhørt fremlægningen af resultaterne fra DECLARE TIMI 58-studiet.

Studiet har blandt andet undersøgt, hvordan Forxiga (dapagliflozin) reducerer risikoen for at udvikle hjertekarsygdom blandt patienter med type 2-diabetes, som fortsat ikke har udviklet problemer med hjertekarsygdom, men er i risikogruppen for at gøre det. De banebrydende resultater kan betyde, at man i den nærmeste fremtid vil opdatere behandlingsguidelines for SGLT2-hæmmere, mener Kenneth Egstrup. 

DECLARE TIMI 58 er det største studie i sammenligning med EMPA-REG og CANVAS-studierne, og dertil kommer, at sammensætningen af patienter, som deltog i studiet, er unik, siger Kenneth Egstrup. 

”Det er interessante i studiet, er den bredere patientpopulation, som deltog i studiet. Blandt dem er patienter, der er i risikozonen for at udvikle hjertekarsygdom. Det er nyt, at man undersøger, hvordan SGLT2-hæmmere påvirker patienter, der er i risikozonen for at udvikle hjertekarsygdom,” siger han.

Kenneth Egstrup mener, at klasseeffekten i SGLT2-hæmmer-stofgruppen ser ud til at være interessant i en bredere patientpopulation.  

De nye lovende fremtidsperspektiver for behandling af patienter med type 2-diabetes, som potentielt kan udvikle hjertekarsygdom, skal nu drøftes og eventuelt være en del af Dansk Cardiologisk Selskabs National Cardiologisk Behandlingsvejledning.

”Som kardiologer indretter vi os efter guidelines i NBVén, og jeg forestiller mig, at det i de kommende måneder skal tages op til diskussion, om det skal fremgå af NBVén, at også dem i risikozonen for at udvikle hjertekarsygdom, skal behandles med en SGLT2-hæmmer,” siger Kenneth Egstrup, som forestiller sig, at der i løbet af de næste måneder skal arbejdes tæt sammen i Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Endokrinologisk Selskab for at opdatere kapitlerne om behandling med SGLT2-hæmmere til risikogruppen.

”I de kommende måneder forestiller jeg mig, at Cardiologisk Selskab og Endokrinologisk Selskab skal arbejde sammen om at opdatere de kapitler, der vurderer, hvordan SGLT2-hæmmere skal vægtes til patienter i risikozonen for at udvikle hjertekarsygdom,” siger Kenneth Egstrup.

Han nævner, at SGLT2-hæmmere er et diabetespræparat, der kan bruges som kardiovaskulær behandling. Og han mener, at en kardiolog i klinikken bør tænke i de baner, fordi præparatet kan være effektivt til behandling og forebyggelse af hjertekarsygdomme uafhængigt af, om SGLT2-hæmmeren i øvrigt er med til at sænke blodsukkerniveauet hos patienten.

"På sigt tror jeg, at man vil se en stigning i brug af SGLT2-hæmmere på den baggrund," siger Kenneth Egstrup afsluttende.  

Immunhæmmende behandling har ingen effekt på sædkvalitet

Hverken svær sygdomsaktivitet, behandling med immunhæmmende behandling eller nye biologiske lægemidler ser ud til at have markant effekt på sædkvaliteten hos mandlige patienter med kroniske tarmsygdomme. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet.

Psoriasismiddel reducerer IBD-tilfælde

Patienter, der behandles med Cosentyx (secukinumab) mod inflammatoriske sygdomme som Bechterews sygdom og psoriasisgigt, har en lav risiko for at udvikle inflammatorisk tarmsygdom (IBD).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter