Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Professor: Vi kan bruge SGLT2-hæmmere som målrettet hjertepræparat

Netop fremlagte resultater fra det store DECLARE TIMI 58-studie får den konsekvens, at det med meget stor sandsynlighed vil blive normal praksis også at behandle de patienter med type 2-diabetes, som er i risikogruppen for at udvikle hjertekarsygdom, med SGLT2-hæmmere. 

Det siger professor Kenneth Egstrup, overlæge, Intern Medicin og Kardiologi, OUH.

Han mener, at man i en ikke så fjern fremtid vil tilbyde patienter med type 2-diabetes, som fortsat ikke har udviklet hjertekarsygdom, men er i risikogruppen for at gøre det, behandling med SGLT2-hæmmere. Og kardiologen finder de nye resultater om diabetesmidlerne SGLT2-hæmmerne interessante netop ud fra et kardiologisk synspunkt. 

"Allerede med data fra EMPA-REG-studiet stod det klart, at empagliflozin har en beskyttende kardiovaskulær effekt. På vores afdeling betyder det, at diabetespatienter allerede på nuværende tidspunkt får tilbudt behandling med SGLT2-hæmmere, hvis de har kendt hjertekarsygdom. Med resultaterne fra DECLARE TIMI 58 vil også patienter, som er i risikozonen for at udvikle hjertekarsygdom, på sigt få tilbudt behandling med et præparat fra SGLT2-hæmmerklassen," siger Kenneth Egstrup. 

"Set med kardiologiske briller er det primære formål med at anvende SGLT2-hæmmere, at det har en massiv effekt på hjertesvigt. Det er en effekt, som i øvrigt er uafhængig af, om lægemidlet er med til at sænke blodsukkeret hos patienten. Derfor mener jeg, at man kan anvende SGLT2-hæmmere som et decideret, målrettet hjertepræparat," siger Kenneth Egstrup. 

Meldingen kommer ovenpå, at Kenneth Egstrup netop nu har deltaget i American Heart Association (AHA) Scientific Sessions 2018, hvor han har overhørt fremlægningen af resultaterne fra DECLARE TIMI 58-studiet.

Studiet har blandt andet undersøgt, hvordan Forxiga (dapagliflozin) reducerer risikoen for at udvikle hjertekarsygdom blandt patienter med type 2-diabetes, som fortsat ikke har udviklet problemer med hjertekarsygdom, men er i risikogruppen for at gøre det. De banebrydende resultater kan betyde, at man i den nærmeste fremtid vil opdatere behandlingsguidelines for SGLT2-hæmmere, mener Kenneth Egstrup. 

DECLARE TIMI 58 er det største studie i sammenligning med EMPA-REG og CANVAS-studierne, og dertil kommer, at sammensætningen af patienter, som deltog i studiet, er unik, siger Kenneth Egstrup. 

”Det er interessante i studiet, er den bredere patientpopulation, som deltog i studiet. Blandt dem er patienter, der er i risikozonen for at udvikle hjertekarsygdom. Det er nyt, at man undersøger, hvordan SGLT2-hæmmere påvirker patienter, der er i risikozonen for at udvikle hjertekarsygdom,” siger han.

Kenneth Egstrup mener, at klasseeffekten i SGLT2-hæmmer-stofgruppen ser ud til at være interessant i en bredere patientpopulation.  

De nye lovende fremtidsperspektiver for behandling af patienter med type 2-diabetes, som potentielt kan udvikle hjertekarsygdom, skal nu drøftes og eventuelt være en del af Dansk Cardiologisk Selskabs National Cardiologisk Behandlingsvejledning.

”Som kardiologer indretter vi os efter guidelines i NBVén, og jeg forestiller mig, at det i de kommende måneder skal tages op til diskussion, om det skal fremgå af NBVén, at også dem i risikozonen for at udvikle hjertekarsygdom, skal behandles med en SGLT2-hæmmer,” siger Kenneth Egstrup, som forestiller sig, at der i løbet af de næste måneder skal arbejdes tæt sammen i Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Endokrinologisk Selskab for at opdatere kapitlerne om behandling med SGLT2-hæmmere til risikogruppen.

”I de kommende måneder forestiller jeg mig, at Cardiologisk Selskab og Endokrinologisk Selskab skal arbejde sammen om at opdatere de kapitler, der vurderer, hvordan SGLT2-hæmmere skal vægtes til patienter i risikozonen for at udvikle hjertekarsygdom,” siger Kenneth Egstrup.

Han nævner, at SGLT2-hæmmere er et diabetespræparat, der kan bruges som kardiovaskulær behandling. Og han mener, at en kardiolog i klinikken bør tænke i de baner, fordi præparatet kan være effektivt til behandling og forebyggelse af hjertekarsygdomme uafhængigt af, om SGLT2-hæmmeren i øvrigt er med til at sænke blodsukkerniveauet hos patienten.

"På sigt tror jeg, at man vil se en stigning i brug af SGLT2-hæmmere på den baggrund," siger Kenneth Egstrup afsluttende.  

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter