Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forxiga reducerer risiko for nyresygdom markant ved type 2-diabetes

ADA: Patienter med type 2-diabetes i behandling med SGLT-2-hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) reducerer deres risiko for at udvikle nyresygdom med 47 procent sammenlignet med placebo.

Det viser nye analyser af data fra DECLARE TIMI-58-studiet, som blev fremlagt på den amerikanske diabeteskongressen ADA i San Francisco søndag. De nye data følger i kølvandet på data fra november sidste år, der viste, at Forxiga reducerede risikoen for kardiovaskulær død, ikke-dødelig myokardieinfarkt og apopleksi med 17 procent blandt type 2-diabetespatienter, der tidligere havde haft myokardieinfarkt. 

"Disse data er meget klinisk meningsfulde, særligt set i lyset af det faktum, at de første komplikationer som patienter med type 2-diabetes får, er hjertesvigt og kronisk nyresygdom – ikke hjerteanfald eller stroke. Holdt op imod hinanden spiller de to datasæt rigtig, rigtig godt sammen, og vi er meget spændte og stolte," udtaler Elisabeth Björk, der er senior vicepræsident og direktør for afdelingen late-stage cardiovascular, renal and metabolism hos AstraZeneca til online-mediet FiercePharma.

Primært forbedringer i eGFR

DECLARE TIMI-58 er et randomiseret, dobbeltblindet og placebokontrolleret multicenter fase III-studie, som oprindeligt var designet som et kardiovaskulært sikkerhedsstudie. De aktuelle nyre-data stammer således fra analyser af sekundære endemålsdata. De godt 17.000 patienter i studiet havde etableret hjertekarsygdom eller kardiovaskulære risikofaktorer, mens størstedelen havde bevaret nyrefunktion. De blev randomiseret til behandling med Forxiga (10 mg. dagligt) eller placebo i tillæg til standardterapi. Reduktionen i risiko for nyresygdom ved behandling med Forxiga refererer til et kombineret endepunkt, der dækker over risiko for fald i nyrefunktion, kronisk nyresvigt og nyredød.

Patienternes reducerede risiko for nyresygdom i DECLARE TIMI-58 dækker primært over forbedringer i eGFR snarere end forebyggelse af nyresvigt og nyredød. Dette er forventeligt, patientgruppens sammensætning taget i betragtning, udtaler Elisabeth Bjørk til Evaluate Pharma.

Formentlig en klasseeffekt

De positive effekter på nyresygdom fra DECLARE TIMI-58 er endnu et bevis på, at der tilsyneladende er en nyrebeskyttende klasseeffekt ved SGLT-2-hæmmere. Samtlige kardiovaskulære sikkerhedsstudier af SGLT-2-hæmmerne har vist nyrebeskyttelse som sekundært endepunkt. Og for nylig publiceredes data fra det første studie, der var designet til at undersøge, om SGLT-2-hæmmere kunne forhindre progression til nyresvigt hos patienter type 2-diabetes, CREDENCE-studiet. Dette studie dokumenterede, at SGLT-2-hæmmeren Invokana (canagliflozin) havde nyrebeskyttende effekt. Modsat DECLARE TIMI-58 udgjorde patienterne i CREDENCE en højrisikogruppe i og med, at de havde kronisk nyresygdom ved studiets start.

Aktuelt rekrutteres der patienter til et fase III-studie, Dapa-CKD-studiet, der er designet til at undersøge, om Forxiga beskytter imod nyrekomplikationer og hjertedød hos patienter med kronisk nyresygdom. Det særligt interessante ved Dapa-CKD er, at studiet både rekrutterer patienter med og uden type 2-diabetes, hvilket potentielt kan udvide præparatets indikation.

Fakta om DECLARE TIMI-58-studiet

DECLARE TIMI-58-studiet har inkluderet 17.160 patienter med type 2-diabetes fra 886 behandlingssteder fordelt over 33 lande verden over. Studiet er sponsoreret af AstraZeneca, og udført i samarbejde med to uafhængige akademiske forskningsgrupper, henholdsvis TIMI Study Group fra Boston i USA og Hadassah Hebrew University Medical Center, der er lokaliseret i Jerusalem i Israel.

DECLARE TIMI-58 er en del af det såkaldte DapaCare-program. Det er et klinisk forsøgsprogram for Forxiga, som omfatter randomiserede kliniske studier, herunder flere mekanistiske studier, samt et multinationalt observationsstudie (CVD-REAL).

GINA laver online astma-akademi

Som noget nyt har Global Initiative for Asthma (GINA) lanceret et online undervisningsunivers GINA ACADEMY for læger, sygeplejersker, farmaceuter og andet sundhedspersonel, som vil lære mere om at behandle astma med afsæt i GINAs guidelines.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter