Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin

Lavere risiko for hypoglykæmi med gliclazid

Kombination af sulfonylurinstoffer (SU) med metformin er en almindelig behandling af type 2-diabetes, men SU'er er forskellige og medfører forskellige risici for unormalt lavt blodsukker (hypoglykæmi).

SU'ere - som gliclazid, glipizid, glimepirid og glibenclamid - stimulerer produktionen af insulin i bugspytkirtlen og øger effektiviteten af insulin i kroppen.

En ny dansk systematisk gennemgang af randomiserede kliniske forsøg, der varede 12 til 52 uger, viser, at gliclazid medfører den laveste risiko for hypoglykæmi sammenlignet med glipizid, glimepirid og glibenclamid, når stofferne kombineres med metformin.

"Risikoen for hypoglykæmi med SU-midler gør den nyere og dyrere antidiabetika mere interessant når metformin monoterapi svigter. Men vores data indikerer, at der er forskel på risikoen for hypoglykæmi mellem de forskellige SU-midler," siger dr. Stig Ejdrup Andersen fra Region Sjællands Klinisk Farmakologiske Enhed, der har lavet analysen, som er offentliggjort i British Journal of Clinical Pharmacology, i samarbejde med Mikkel Christensen fra Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

Diabetes | sep 19, 2020

Sundhedsministeren skal svare på forslag om fjernelse af tilskud til insuliner

Medicintilskudsnævnet fremlagde sidste år et forslag om at fjerne generelt tilskud til en…

I alt inddrog forskerne 26 studier både med og uden SU-midler, der levede op til deres kriterier, men inddrog også den eneste head-to-head sammenligning af SU'er i en relevant befolkning, GUIDE undersøgelsen, selv om den ikke indeholdt oplysninger om baseline metformin-dosis.

Ingen af de 27 inkluderede studier havde hypoglykæmi eller sikkerhed som et primært resultat.

Analyserne omfattede 16.260 patienter, 1878 var blevet randomiseret til placebo og 5572 til SU (glibenclamid: 261, gliclazid: 847, glimepirid: 2981, og glipizid: 1483).

I alt oplevede 1637 patienter (10,1%) en eller flere episoder med hypoglykæmi, herunder 1249 (22,4%) af de SU-behandlede patienter, og 42 (2,2%) af dem, der fik metformin monoterapi (placebo).

Da forskerne udelukkede GUIDE-undersøgelsen fra analysen, førte det kun til mindre ændringer i risikoen for hypoglykæmi og det påvirkede ikke den samlede rangering af de fire SU-midler.

Diabetes | sep 13, 2016

Empagliflozin skader ikke knoglerne

EASD 2016: Frygten for at SGLT2-midler forøger diabetes-patienters risiko for knoglebrud…

Af de 22 studier, der opgjorde alvorlig hypoglykæmi, var der dog ingen tilfælde for glibenclamid eller gliclazid, mens det ramte 0-2,1 procent af patienterne på glimepirid og 0-2,6 procent af patienterne på glipizid.

"Derfor kan ordination af en SU med lav risiko for hypoglykæmi stadig være et rationelt og overkommeligt alternativ til mange patienter med type 2-diabetes," konkluderer de to danske forskere.