Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Type 2-diabetes:

Kombinationsbehandling kan være vejen frem

Der bliver større og større interesse for kombinationsbehandling inden for type 2-diabetes. Det drejer sig blandt andet om behandling med SGLT2-hæmmere og GLP-1-receptor-agonister, som ifølge nye studier kan give en additiv effekt og skabe bedre og større vægttabsresultater.

På EASD i München i september var det helt store tema kombinationsbehandling målrettet type 2-diabetespatienter. Her blev det såkaldte DURATION 8-studie præsenteret, hvor man har undersøgt effekten af at kombinere SGLT2-hæmmeren Dapagliflozin og GLP-1-receptor-agonisten Exenatid.

Og det står nu klart, at kombinationen af de to behandlinger resulterer i et større vægttab end behandling med de enkelte præparater. Så noget tyder på, at denne kombinationsbehandling kan være vejen frem for nogle patienter med type 2-diabetes.

“Da der ligger forskellige mekanismer til grund for de to præparattypers vægtreducerende effekter, har vi hele tiden haft en klar forventning om, at kombinationen af de her to præparater ville skabe en additiv effekt,” siger Filip Krag Knop, der er forskningsansvarlig overlæge, lektor, ph.d. og leder af Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital og forklarer, at GLP-1-receptor-agonister hæmmer appetitten, og SGLT2-hæmmere øger udskillelsen af sukker i urinen og afstedkommer derfor et kalorietab.

Filip Krag Knop og hans kollegers forventning til de to præparattyper i kombination med hinanden er nu blevet bekræftet gennem DURATION 8.

“Selvom resultaterne, som blev forelagt på konferencen i München, var en smule skuffende, da vægttabet med kombinationsbehandlingen ikke var helt så stort som håbet, så er der alligevel noget, der tyder på, at kombinationsbehandling er vejen frem i forhold til at skabe vægtreduktion hos patienter med type 2-diabetes,” mener han og fortætter:

“Vi aner jo ikke, hvad de helt store gevinster ved denne kombinationsbehandling er endnu. Men vi er meget sikre på, at der vil være en gevinst ved at bruge præparater, som hver i sær har forskellige mekanismer til vægttabet,” fortæller han.

Mekanismerne bag er ukendte

Der er blandt andet begyndt at komme resultater fra store forsøg, der undersøger effekten af de enkelte præparater på parametre som blodpropper i hjerne og hjerte, død forårsaget af hjertekarsygdom hos patienter med type 2-diabetes og høj risiko for netop hjertekarsygdom. To af disse forsøg - en med SGLT2-hæmmeren Empagliflozin og en anden med GLP-1-receptor-agonisten Liraglutid - har for nyligt vist, at præparaterne enkeltvis reducerer risikoen for hjertekarsygdom hos type 2-diabetespatienter, som ellers har høj risiko for hjertekarsygdom.

“Men man kender ikke mekanismerne. Det er formentlig en kombination af de enkelte præparaters virkninger, hvoraf en af dem altså er vægttab. Og da de to tidligere nævnte præparater benytter sig af forskellige virkningsmekanismer, kan man forestille sig og håbe på, at en kombination af dem vil resultere i en additiv risikoreduktion. Det ville være fantastisk,” siger Filip Krag Knop.

En anden vigtig årsag til, at kombinationsbehandlinger er et stort emne inden for type 2-diabetesbehandling lige nu, er, at mange af de nye præparater efterhånden har så få bivirkninger, at det har åbnet op for at bruge dem i kombination med hinanden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift