Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Dobbeltdiagnoser er psykiatriens stedbarn

Dobbeltdiagnoser, altså psykiatriske patienter med et misbrug, eller misbrugere, der har en psykisk lidelse, er i årevis faldet mellem to stole i sundhedssystemet.

Selv om der er større opmærksomhed på dobbeltdiagnoser, kniber det stadig med indsatsen over for denne komplekse patientgruppe.

Især samarbejdet mellem psykiatrien og kommunerne halter, og man skal have gang i nogle projekter, så patienterne indgår i længere forløb, både som indlagte og med sociale tiltag, siger overlæge Jørn Lykke, afdeling M på Sct. Hans Hospital.

Dobbeltdiagnoser har været psykiatriens stedbarn gennem mange år, og er det stadig mange steder, siger psykiateren, overlæge Jørn Lykke, der gennem 25 år har været klinikchef og overlæge på afdeling M på Sct. Hans Hospital. Her begyndte man allerede i 2003 at arbejde med dobbeltdiagnosepatienter, på et tidspunkt, da stort set ingen i behandlersystemet ville have med dem at gøre. De var for besværlige.

I misbrugsbehandlingen ville man ikke afvænne en bruger, før den psykiske lidelse var behandlet, og på psykiatriske hospitaler ville man ikke behandle, før der var taget hånd om misbruget.

Allerede i 1990’erne var behandlerne på afdeling M begyndt med at arbejde med kognitiv miljøterapi, og i 2003 blev hele behandlingen på afdelingen lagt om til kognitiv miljøterapi og kognitiv adfærdsterapi. Det er den eneste afdeling i Danmark, som varetager specialfunktions-behandling af dobbeltdiagnoser og har igennem årene været en pioner, der har bidraget til viden og udvikling af området.

Og afdeling M kan dokumentere sin succes ved mellem nul og 2 procents bæltefiksering, hvor landsgennemsnittet har ligget på over 7 procent, ifølge Sundhedsstyrelsens opgørelse for alle indlagte psykiatriske patienter i 2014.

Jørn Lykke er nu pensioneret, men netop vendt tilbage til afdeling M som konsulent.

Falder mellem to stole

”Dobbeltdiagnose er to selvstændige lidelser,” siger Jørn Lykke, ”det er kommunen, der skal tage sig af det sociale, og regionspsykiatrien, der skal behandle den psykiske lidelse, så de patienter falder mellem to stole, eller går fra den ene til den anden. Da Afdeling M startede i 2003, var det sådan, at når en skizofren patient blev indlagt, og sygehuset så, at han havde et misbrug, sendte de patienten tilbage til misbrugsbehandling. Men vi satte fokus på, at man skulle behandle begge tilstande på én gang. Egentlig enkelt, men ingen gjorde det dengang.”

”Vi lavede et integreret afsnit med miljøterapi og kognitiv terapi ved at slå et åbent og et lukket afsnit sammen til et afsnit, så patienterne ikke skulle flytte fra åben til lukket, når de blev dårlige. De var hele tiden på samme afdeling, og vi flyttede personalet, når vi havde en dårlig patient, i stedet for patienten. Det gav gnister i starten, men fungerede godt siden,” fortæller Jørn Lykke.

Aktuelt har afdeling M tre afsnit med plads til i alt 76 patienter.

Tags: dobbeltdiagnoser

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo