Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Danskernes gener skal nu kortlægges

En ny, national organisation, der kan koordinere og sætte fart i brugen af genteknologi, er på vej og det betyder, at tusindvis af alvorligt syge danskere fremover vil få kortlagt deres gener.

Formålet at gøre det muligt hurtigt at stille mere præcise diagnoser end i dag og at målrette behandlingerne med bedre chancer for at blive helbredt.

Der er netop blevet afsat 100 millioner kroner i finansloven til at få opbygningen af databasen ’National Genom Center’ i gang. Samlet lægges der op til en investering på helt op til 1 milliard kroner. Det er et led i en national strategi for såkaldt personlig medicin fra Sundhedsministeriet og Danske Regioner.

Tiltaget bliver budt velkommen af Hjerteforeningen.

”Viden om danskernes DNA-profiler er vigtig, fordi den afklarer, hvorvidt medicin vil få den rigtige virkning. Derfor skal det planlagte projekt udrulles. Vi kan øge præcision i behandlingen af hjertepatienter til gavn for både dem selv og deres pårørende. Det er for enhver patient afgørende at få den rigtige behandling med den rigtige medicin. Så når vi får ny evidensbaseret viden, skal den bruges rigtigt,” siger Kim Høgh, administrerende direktør i Hjerteforeningen.

Medicinen kan blive bedre

I regionerne og i regeringen ser man også et større potentiale i gentests til at fortælle om en sygdoms udvikling hos den enkelte patient, og om den pågældende vil have gavn af en bestemt, ofte meget dyr medicin eller ej.

”En del af den medicin, som patienterne tilbydes, virker desværre ikke som tiltænkt. Det kan vi gøre bedre. Derfor skal vi bruge den nye teknologi med personlig medicin til at gøre behandlingen endnu mere målrettet. Det vil være mere kvalitetsfyldt, såvel som effektivt, for den enkelte patient og sundhedsvæsnet som helhed,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby i en kommentar til det nye gencenter.

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo