Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

BMI-måling duer ikke efter overgangsalderen

Bestemmelsen af kvinders vægt efter overgangsalderen bør ikke tage udgangspunkt i den normale BMI-måling.

BMI er nemlig ikke præcis påviser et nyt studie offentliggjort i Menopause fra NAMS (The North American Menopause Society), hvor forskerne har sammenlignet de normale BMI-værdier med den omfordeling af kvinders fedtdepoter, der sker efter overgangsalderen.

Body Mass Index (BMI) er den mest anvendte indikator for svær overvægt. På trods af den almindelige brug af begrebet, er der stigende bekymring for, at BMI ikke er et gyldigt mål for fedme hos ældre voksne, fordi den ikke tager højde for placeringen af ​​kropsvæv, der anvendes til opbevaring af fedt, endsige skelner mellem fedtmasse og magert masse, eller tager højde for variation i kropssammensætning.

Det er et problem for læger og andre, der skal vurdere fedme-relaterede sundhedsrisici hos deres patienter. Udfordringen er ekstra stor når man behandler ældre kvinder. Årsagen er de betydelige fysiske ændringer, der opstår i overgangsalderen - ikke bare pga. ændringer i kropsvægt og omfordelingen af fedtvæv, men også pga. en mindre skeletmuskulaturmasse og tab af højde.

Anvendelse af BMI hos postmenopausale kvinder, hvor placeringen af ​​fedtlagre ændrer sig, kan resultere i fejlklassificering af fedme-status og en unøjagtig repræsentation af fedme-relaterede risici.

Mere direkte fedtmålinger såsom DXA-scanninger, der giver en langt mere præcis måling af kropsfedt, kræver dog adgang til dyrt specialudstyr og faglærte teknikere.

Undersøgelsens data er baseret på de mere end 1.300 postmenopausale kvinder, der deltog i Buffalo OsteoPerio Study. Forskerne beregnede følsomhed, specificitet, positiv prædiktiv værdi og negativ prædiktiv værdi for at vurdere validiteten af ​​BMI-defineret fedme i forhold til kropsfedtprocent.

Resultaterne tyder på, at brugen af ​​BMI kan føre til bias ved måling af virkningerne af svær overvægt på helbredsresultater hos postmenopausale kvinder. Da kvinder forventes at tilbringe mere end en tredjedel af deres liv efter overgangsalderen, kan manglerne ved at bruge BMI have alvorlige konsekvenser for aldrende kvinders helbredsudsigter.

"Postmenopausale kvinder mister hormoner ved overgangsalderen, og dette er forbundet med ændringer i metabolisme og fedtaflejring, muskelsvækkelse, knogletæthed og ofte tab af højde," siger dr. JoAnn Pinkerton, der er NAMS administrerende direktør.

"Traditionel måling af højde og vægt kan ikke afspejle graden af ​​fedme for en given kvinde. I øjeblikket anvendes en BMI på 30 som en måling af fedme til beslutninger om graden af ​​kirurgisk risiko - og i forskningen til at bestemme, hvordan ​​fedme påvirker dødelighed og morbiditet. BMI er måske ikke et gyldigt mål for fedme hos postmenopausale kvinder. En bedre målemetode er nødvendig for at bestemme, hvilke postmenopausale kvinder, der opfylder definitionen af ​​fedme i forbindelse med forskning og klinisk pleje."

Tags: overvægt

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift