Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

P-piller ser ud til at beskytte mod leddegigt

Tager man p-piller i mindst syv år medfører det en nedsat risiko for at udvikle leddegigt.

Til gengæld synes der ikke at være nogen beskyttende virkning af at amme.

Det antyder en ny svensk undersøgelse fra Karolinska Institutet i Stockholm, hvor forskere har gennemgået data fra den store EIRA-undersøgelse (Epidemiological Investigation of RA), bestående af kvinder over 18 år, der blev fulgt mellem 1996 og 2014.

I løbet af denne periode blev 2809 kvinder diagnosticeret med leddegigt, og i undersøgelsen blev 5312 kvinder tilfældigt udvalgt fra den generelle befolkning og matchet i forhold til alder som sammenligningsgruppe.

Da leddegigt er to-tre gange så almindelig hos kvinder, menes det, at hormonelle og reproduktive faktorer delvis kan forklare denne kønsforskel. Men den hidtidige forskning har ikke givet entydigt klare resultater.

I den nye undersøgelse tog forskerne blodprøver af kvinderne for at tjekke for antistoffer, der øger risikoen for leddegigt, og de foretog også en grundig gennemgang af kvindernes brug af prævention og reproduktive historie samt deres livsstil, uddannelse, og om de havde ammet deres børn.

I alt blev 2578 kvinder med arthritis og 4129 kvinder fra sammenligningsgruppen inkluderet i den endelige analyse. Af disse havde 884 med leddegigt og 1949 fra sammenligningsgruppen ammet mindst et barn mellem 2006 og 2014.

Og resultaterne, der er offentliggjort i Annals of the Rheumatic Diseases, viste, at kvinder, der havde taget p-piller, havde en lavere risiko for at udvikle leddegigt end dem.

Risikoen var 15 procent lavere hos nuværende brugere af pillen og 13 procent lavere hos tidligere brugere. Og sammenhængen var signifikant for kvinder, som blev testet positiv for ACPA-antistoffer, selv efter at have taget højde for tobak og alkoholforbrug sammenlignet med kvinder, der aldrig havde taget p-piller.

Ni ud af 10 personer, der testes positive for ACPA (anti-citrullineret protein antistoffer), vil have leddegigt og kan indikere mere alvorlig sygdom.

Brug af P-piller i mere end syv år - den gennemsnitlige brugstid blandt undersøgelsesdeltagerne - var forbundet med en 19 procent lavere risiko for at udvikle leddegigt, og det gjaldt for både dem, der blev testet positive og negative for ACPA.

Selv om en lavere risiko også blev fundet blandt kvinder, der havde ammet mindst ét ​​barn, var dette ikke signifikant, efter at der blev taget højde for potentielle indflydelsesrige faktorer.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift