Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Peter Gøtzsche klager til Pressenævnet

Professor og direktør for Nordic Cochrane Centre, Peter Gøtzsche, klager til Pressenævnet over artikler, der har været bragt i Medicinsk Tidsskrift og i Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Professor og direktør for Nordic Cochrane Centre, Peter Gøtzsche, klager til Pressenævnet over artikler, der har været bragt i Medicinsk Tidsskrift og i Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Peter Gøtzsche mener, at de to tidsskrifter har bragt ’en lang række usande og ærekrænkende oplysninger’ om hans embedsførelse. 

"Det ligner en nøje planlagt kampagne, hvis ultimative formål synes at være at få lukket det Nordiske Cochrane Center, som jeg er chef for, og at få mig fyret. Da kampagnen indtil nu ikke har ført til det ønskede resultat, forventer jeg, at kampagnen vil fortsætte," skriver Peter Gøtzsche bl.a. i en 17 sider lang klage. 

Sundhedspolitisk Tidsskrift og i Medicinsk Tidsskrift har siden foråret 2017 i flere artikler bl.a. skrevet, at Gøtzsche bruger Cochrane-penge til at fremme private forretninger, hvilket Peter Gøtzsche afviser.

"Fristen for at klage til Pressenævnet er 12 uger, hvilket kun tillader mig at klage over 3 artikler fra 7. december 2017 og 3 artikler fra 23. februar 2018, men jeg håber, Pressenævnet har forståelse for, at jeg prøver at skabe en sammenhæng ved kort at nævne, hvad der gik forud," skriver Peter Gøtzsche.

De seks artikler, Peter Gøtzsche dermed klager over er:

Kræftens Bekæmpelse: Cochrane manipulerer og vildleder bevidst danske kvinder

Det herreløse Cochrane Center og den ustyrlige chef

EU-ombudsmanden tilbageviser Gøtzsches klager

Flemming Møller Mortensen: ”Det er smerteligt og foruroligende, hvis Cochrane mister sin troværdighed”

Liselott Blixt: Stærkt kritisk, at Gøtzsche bruger Cochranes penge på markedsføring af egne bøger

Region beder regionscentre tage afstand fra Peter Gøtzsches holdning til psykofarmaka

Pressenævnet er et offentligt, uafhængigt nævn, der træffer afgørelser i klager over medier. Nævnets medlemmer er fra medier og offentligheden, og formandskabet består af dommere og advokater. Ifølge medieansvarslovens § 49 kan Pressenævnet pålægge et medie at offentliggøre nævnets kendelse.

Kristian Lund, som er chefredaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift og i Medicinsk Tidsskrift, skal nu komme med en udtaelselse til Pressenævnet, som så vil behandle sagen.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er på ca. tre måneder. 

Dansk udviklet stroke-score kan spare tid og redde liv

På Aarhus Universitetshospital har man udviklet og benytter den præhospitale symptom-score PreSS. Med den er man allerede i ambulancen i stand til at afgøre, om der er tale om et stroke – og hvor alvorligt det i givet fald er. Minutter kan nemlig være altafgørende for patientens udkomme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo