Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Bariatrisk kirurgi reducerer søvnapnø markant

Det første danske studie af bariatrisk kirurgis indflydelse på OSA (obstruktiv søvnapnø) viser, at vægttab giver markant reduktion af især moderat og svær søvnapnø.

Det første danske studie af bariatrisk kirurgis indflydelse på OSA (obstruktiv søvnapnø) viser, at vægttab giver markant reduktion af især moderat og svær søvnapnø.

Undersøgelsen, der er gennemført i Region Syddanmark, viser, at effekten af vægttab er stor. Antallet af søvnapnøer faldt fra gennemsnitligt 12,8 AHI før operation til 3,7 et år efter.

”Det er tydeligt, at vægttab virker på apnø,” siger en af forskerne bag undersøgelsen, overlæge Knud Larsen, Øre-næse-hals afdelingen på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.

”Undersøgelsen understreger, at det især er patienter med moderat eller høj AHI-værdi, der profiterer mest af vægttab via kirurgi.”

Tæt sammenhæng mellem BMI og AHI

Undersøgelsen bygger på data indsamlet fra marts 2012 til juni 2013, hvor alle de patienter, der var skrevet op til bariatrisk kirurgi i Region Syddanmark, blev inviteret til at deltage i studiet. I alt 56 patienter deltog i den indledende fase og fik målt AHI (Apnoea-Hypopnoea Index), vægt, BMI og ESS (Epworth Sleepiness Score).

Hos 59 procent af disse fandt man OSA. (AHI ≥ 5). Studiet havde en drop-out-rate på 36 procent, og de fleste af disse havde et AHI under 5.

Et år efter kirurgi kunne 36 patienter undersøges. 12 af disse havde ikke OSA (AHI < 5) enten ved starten eller ved genundersøgelsen. Hos de sidste 24 patienter fandt man, at:

* BMI var faldet fra 44.4 før operation til 30,8 et år efter

* AHI var faldet fra 12,8 før operation til 3,7 et år efter operation

* Der var ingen effekt af vægttabet på ESS.

 

Behov for danske undersøgelser

Resultaterne af denne første danske undersøgelse adskiller sig fra andre internationale studier ved, at antallet af patienter med OSA (obstruktiv søvnapnø) før operation overraskende var en smule lavere.

”Selvom de patienter, der henvises til operation, opfylder de danske nationale guidelines for henvisning, så har de ikke så højt et BMI, som man fx ser i amerikanske undersøgelser,” siger Knud Larsen.

Forskellene indikerer ifølge Knud Larsen, at det er vigtigt at lave nationale undersøgelser.

”Overvægt er et globalt problem, men vi er ikke ens. Der er mange variable. En er, at der er mange meget svært overvægtige amerikanere. En anden er, at rekrutteringen f.eks. i indiske undersøgelser foregår helt anderledes end i Danmark. Derfor er det vigtigt at lave danske undersøgelser, der passer til os.”

Dagtræthed score giver usikkerhed

Undersøgelsen fra Region Syddanmark viser desuden, at værdien ESS i modsætning til AHI er uberørt af vægttab efter kirurgi. Dette resultat er i modstrid med resultater fra andre internationale undersøgelser og peger ifølge Knud Larsen på et behov for at udvikle objektive målemetoder af dagtræthed.

”Epworth Sleepiness Score bliver ofte anvendt til til screening for OSA,” siger han.

”Vores undersøgelse viser, at der på trods af stort fald i AHI, ingen ændringer er i ESS efter vægttabet. ESS er en subjektiv og derfor også usikker målemetode, som kan give et skævt billede.”

Hvordan og i hvor høj grad, den enkelte person registrerer dagtræthed, er individuelt og underrapportering kan muligvis også spille ind, fordi dagtrætheden kan spille en rolle f.eks. i forhold til sociale relationer, job, kørekort etc.

”Vi savner målemetoder, der objektivt kan registrere kognitive konsekvenser af OSA,” siger Knud Larsen.

Dansk udviklet stroke-score kan spare tid og redde liv

På Aarhus Universitetshospital har man udviklet og benytter den præhospitale symptom-score PreSS. Med den er man allerede i ambulancen i stand til at afgøre, om der er tale om et stroke – og hvor alvorligt det i givet fald er. Minutter kan nemlig være altafgørende for patientens udkomme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo