Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Mulig ny medicinfri behandling af hjerteflimren

Jens Erik Nielsen-Kudsk

En ny og bedre behandling af forkammerflimren kan være på vej, sådan at patienterne kan undvære den blodfortyndende medicin. I stedet vil de få lukket af for hjertets venstre hjerteøre.

Det er overlæge, dr. med. Jens Erik Nielsen-Kudsk, der sammen med kolleger er ved at undersøge, om denne nye behandlingsform kan blive et brugbart alternativ.

Overlægen er netop blevet ansat som klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Univesitet, og Hjertesygdomme på AUH, Aarhus Universitetshospital. Professoratet omfatter både eksperimentelle og kliniske undersøgelser og betyder, at Jens Erik Nielsen-Kudsk skal være med til at forbedre behandlingen både af patienter med forkammerflimren, patienter med kunstige hjerteklapper, patienter med akutte lungeblodpropper og patienter med forhøjet lungeblodtryk.

Ud over den mulige nye behandling til patienterne med forkammmerflimren har professoren udviklet en ny skånsom kateterteknik, hvor man kan behandle patienter med nedslidte kunstige hjerteklapper ved at indsætte en ny hjerteklap i den gamle og på den måde undgå en ny åben hjerteoperation. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift