Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Stor ulighed i udredning af hjertepatienter

Bliver man akut hjertesyg er det ens postnummer, der afgør, hvor godt man bliver behandlet. Flere hospitaler rundt om i landet har simpelthen ikke beredskabet til at foretage de nødvendige undersøgelser af hjertepatienter og kan dermed ikke stille den rigtige diagnose.

Det fremgår af en ny undersøgelse, som viser, at problemet både handler om mangel på lægepersonale og udstyr, som f.eks. betyder, at hospitalerne ikke kan foretage ultralydsundersøgelser på akutte hjertepatienter i weekenden og om natten. Det gælder syv af de 32 hospitaler, som besvarede undersøgelsen.

Resultaterne af undersøgelsen får Hjerteforeningen til at bede sundhedsministeren følge op.

”Det er et alvorligt problem for de patienter, som bliver indlagt med symptomer på akut hjertesygdom. Den manglende mulighed for ekkokardiografi kan nemlig være en væsentlig forhindring for optimal diagnostik og behandling af hjertepatienter. Det kan få alvorlige konsekvenser for patienterne, der kan risikere at blive sat i forkert behandling. Det kan medføre yderligere forværring af tilstanden samt permanent skade på hjertet eller i den yderste konsekvens død,” siger Hjerteforeningens administrerende direktør Kim Høgh og understreger, at det ikke er godt nok, at det reelt er postnummeret, der afgør, hvor god og sikker behandling man som akut hjertepatient får.

Strider imod de officielle anbefalinger

Ultralydsundersøgelse – ekkokardiografi – er et af de vigtigste redskaber til hurtigt at udrede og diagnosticere patienter med symptomer på akut hjertekarsygdom. Derfor anbefaler både Sundhedsstyrelsen og de faglige selskaber, Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) og Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM), at ekkokardiografi er tilgængelig døgnet rundt på de hospitaler, der modtager patienter med symptomer på akut hjertesygdom. At det ikke er tilfældet alle vegne strider dermed imod de officielle anbefalinger.

Bag den nye undersøgelse står Hjerteforeningen, Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Selskab for Akutmedicin, og den er en opfølgning på en lignende undersøgelse fra 2014, som også viste problemer med at leve op til anbefalingerne.

Det halter i Region Sjælland

En anden aktuel undersøgelse viser også regionale forskelle i overlevelsen blandt patienter med hjertestop. Bor man i Region Sjælland og falder om med hjertestop har man således kun seks procents chance for at overleve, hvor man i resten af landet har 12-14 procents chance. Undersøgelsen er et registerstudie fra Hjerteforeningen og Aarhus Universitetshospital på basis af data fra Dansk Hjertestopregister, skriver Jyllands-Posten.

Denne undersøgelse har fået sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til at bede Sundhedsstyrelsen undersøge sagen nærmere.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift